SCRIPTUM, Creative Writing Research Journal. Suomi/English

Three numbers of refereed Journal can be downloaded: Jyväskylä University Dicital Archive, https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44274

View More

Nasti Rings: Tutkimus kirjoittamisen tilan luomisesta: subjunktiivi, flow, rituaali ja habitaatti. (2017)
Nasti Rings tutkii gradussaan autoetnografisesti kirjoittamisen ...
SCRIPTUM Creative Writing Research Journal vol 4, 2/2017  is open in the address:
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/53612
Articles:
Magnus Eriksson: Disrupting ...
Annemari Ahoste on tutkinut varhaisnuorten luovan kirjoittamisen mahdollisuuksia verkossa.  Hän kehitteli tutkimukseen pohjautuvaa verkkoympäristöä, jonka suunnittelu ...

From the Blog

Annemari Ahoste on tutkinut varhaisnuorten luovan kirjoittamisen mahdollisuuksia verkossa.  Hän kehitteli tutkimukseen pohjautuvaa verkkoympäristöä, jonka suunnittelu ...
Nasti Rings: Tutkimus kirjoittamisen tilan luomisesta: subjunktiivi, flow, rituaali ja habitaatti. (2017)
Nasti Rings tutkii gradussaan autoetnografisesti kirjoittamisen ...
Jonna Myllykangas
KIRJOITTAJA PIIRISSÄ
– vertaisryhmään kuulumisen merkityksistä ja KynäilijäHilimat-kirjoittajaryhmä
Millä tavalla kirjoittajapiirissä ...
”On valittava sanat, on valittava elämä”
– Minna Mikkonen: Muistista ja kertomisen tiloista romaanikäsikirjoituksessa ja kirjoittamisprosessissa (2017)
https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1703551
Taiteellisen ...
Hanna Nivala
KIRJOITTAMISPELI: luovan kirjoittamisen pelillistäminen (2017)
Hanna Nivalan gradu -tutkimuksen tavoitteena on pelillistää kirjoittamisprosessia videopelin ...
Miia Pirinen soveltaa kirjoittamisen tutkimuksen gradussaan  vastakarvaan kirjoittamisen metodia erityisesti spekulatiivisen fiktion alueelle.
Feministinen vastakarvaan ...
SCRIPTUM Creative Writing Research Journal vol 4, 2/2017  is open in the address:
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/53612
Articles:
Magnus Eriksson: Disrupting ...
Terapeuttinen kirjoittaminen on monipuolista Walesissa. Tutkija, runoilija ja yhteisö-aktivisti Christina Thatcher Cardiffin yliopistosta vietti helmi-maaliskuun vaihteessa ...
Outi Kallionpään väitöstutkimus Uuden kirjoittamisen opetus, osallistavaa luovuutta verkossa
on ladattavissa osoitteesta:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6948-6
Uusia ...
Opettajan oman kirjoittamisen merkitys käytännön opetustyölle on suurempi kuin yleensä uskotaan. Äidinkielen- ja kirjallisuuden opettaja, joka harrastaa itse kirjoittamista ...

Puheenomainen kirjoitus on oma taiteen lajinsa, joka edellyttää kykyä kuunnella ihmisten puheen sävyjä. Millaista on puhesuomi vuonna 2017 ? Se ei ole vain murteita ...
SCRIPTUM Creative Writing Research Journal vol 3 2016/1
Lucian Georgescu: ON “SYNOPSIS”
Orhan Kicpak: THE RETURN OF THE FANZINE
Kaisa Suvanto: INSPIRING ...