SCRIPTUM 2 is published !

SCRIPTUM
Creative Writing Research Journal vol 2, 1/2015

The refereed Journal can be downloaded:
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45242
Jyväskylä University Dicital Archive JYX, open  access

Katsaus:
Risto Niemi-Pynttäri
: kirjoittaja on potilaan omainen
Creative Writing Conference:
Philip Gross: “roots in the air…”
the teaching of creative writing in uk universities • 23
Alain André: do our early readings matter
for the way we write and teach? • 46
Jūratė Sučylaitė: creative writing as a tool
in rehabilitation and educational work • 71
Fritz Ostermayer: creativity is overrated!
is creativity overrated? • 92
Articles:
Hanna Kuusela: writing together
Mapping the Terrain of Contemporary Collaborative Writing • 103
Emilia Karjula: subjunktiivinen tila
kirjoittajaryhmässä • 136
Tuomo Lahdelma and Jarmo Valkola: guilty pleasures
Moral Order, Meaning, and Cinematic Form
in Alfred Hitchcock’s Films • 172
Kirjallisuuskatsaus:
Anne Mari Rautiainen:
Emilia Karjula (toim.) Kirjoittamisen taide ja taito • 220

 

SCRIPTUM Volume 1 Issue 1 (Fall 2014) ISSN:n, 2342-6039

Sabine Scholl: GIFT OF THE GODS OR CREATIVE LAB? How to Teach Literary Writing in Europe

Fiona Hamilton: WORDS AND THRESHOLDS an exploration of writing process and practice

Noora Kaikkonen and Karoliina Kähmi:  Creativity and mental disorders – is there a connection?

Niina Repo and Taina Kuuskoski: SANATAIDETTA KRIISIPIIRILLE tutkimus voimaannuttavasta, unista ammentavasta kirjoitusprojektista

Mirka Korhola: KYLMÄ UNI Kauhu kirjoittavan kehon ja sanojen suhteena

 

KIRJALLISUUSKATSAUKSET:
SATU ERRA: Theresa Lillis: The sociolinguistics of writing
OUTI KALLIONPÄÄ: Natalie Golberg: The True Secret of Writing: Connecting Life with Language
RISTO NIEMI-PYNTTÄRI: Frank Farmer: After the Public Turn: Composition, Counterpublics and the Citizen Bricoleur  

 https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44274

Rubén Abellan työpaja mikrofiktiosta

Rubén Abella piti kompaktin työpajan mikrofiktiosta Creative Writing  konferenssissa 22.10 Jyväskylässä.EACWn blogisivulla Abella kirjoittaa kirjoittamisen ja valokuvan suhteesta sekä työpajasta. Seuraavassa Maarit Nisun raportti Abellan -työpajasta.ruben-abella

MAARIT NISU:
Rubén Abella
kertoi mikrofiktion teoriasta havainnollisten esimerkkien ja meidän työpajalaisten laatimien tekstien pohjalta. Samoin hän osoitti, ja me harjoittelimme itsekin, miten kuvia ja mikrofiktiota voi yhdistää toisiinsa. Pidin kovasti tästä monipuolisesta ja osallistujat hyvin huomioivasta työskentelystä.

Lähdimme liikkeelle Beatriz Pérez-Morenon tarinasta, jonka Rubén ilmeiseti oli kääntänyt englanniksi ja jonka minä edelleen käännän suomeksi, mutta eiköhän  idea silti säily:


Nainen näki miehen ohi ajavan metron vaunussa ja tiesi, että siinä olisi hänen
elämänsä mies. Hän kuvitteli puhuvansa, aterioivansa, käyvänsä elokuvissa,
nukkuvansa miehen kanssa, heidän elämäänsä yhdessä. Nainen menetti
mielenkiintonsa mieheen.

Meidän kurssilaisten tuli esitellä itsemme kertomalla vastaavanlainen muutaman virkkeen mittainen elämäntarinamme (jonka kirjoittamiseen ei montaa minuuttia suotu).


Synnyin maalaistytöksi. Kärsin, kun jouduin asumaan kaupungissa. Kun nyt lypsän
lehmiämme, ihmettelen, että pitäisikö minun olla jossain muualla.

Esimerkkien kautta hahmottui vähitellen se mitä mikrofiktio on ja mitä se ei  ole. Tarinan lyhyys ei vielä tee tekstistä mikrofiktiota, mutta on toki yksi sen ominaisuuksista. Abellan esittelemistä teksteistä pisimmät olivat noin liuskan mittaisia.

Narratiivisuus erottaa mikrofiktiot esimerkiksi runoista, vaikkakin mikrofiktiot voivat puhutella lukijaa runon tavoin. Sanojen
valinnalla on tärkeä merkitys: jokaisella sanalla on oltava tehtävä ja jo sanojen sointi voi aiheuttaa lukijoissa tiettyjä, universaaleja tunteita. Myös esimerkiksi visuaaliset detaljit ja joskus huumori – usein musta – ovat tärkeitä. Mikrofiktion aiheet kumpuavat usein todellisesta elämästä, mutta voivat kieppua myös toden ja mielikuvituksen rajapinnalla. Mikrofiktioille on
tyypillistä intertekstuaalisuus ja tekstien merkitys voi avautua ja laajentua sitä kautta.

Mikrofiktioissa ihmisille tapahtuu aina jotakin viimeistään lukijan mielikuvituksessa. Varsinaista henkilöhahmojen kuvausta mikrofiktioissa ei yleensä ole, mutta dialogia käytetään usein. Aukot ovat olennainen osa mikrofiktion rakennetta; se mitä kertomuksesta on jätetty pois on usein tärkeämpää kuin se mitä on kirjoitettu. Mikrofiktioissa pyritään tavoittamaan
olennainen kerronnan ytimekkyyden ja tiheyden kautta. Kirjailija ikäänkuin raottaa ovea vähän, mutta jättää lopullisen tarinan muodostamisen lukijan huoleksi. Pohdiskelimme tätä tulkitessamme Ernest Hemingwayn kirjoittamaksi
väitettyä kuusisanaista tarinaa: “For sale: baby shoes, never worn.”

Miksi vauvan kengät olivat jääneet vaille käyttöä? Oliko äiti kokenut keskenmenon, oliko vauva kuollut, eikö äiti päästänyt kenkien ostajaa koskaan vauvan luo? Kehittelemissämme tulkinnoissa oli yhteistä haikeus ja surumielisyys, jotka saattoivat kummuta siitä, että kohtalokas never -sana oli liitetty hellyyttä ja toivoa herättävään baby -sanaan.

Abella oli mieltynyt kuviin tarinoiden lähteenä. Hyvistä kuvista voi hänen mielestään kuvitella mitä tapahtui ennen kuvan pysäyttämää hetkeä ja mitä tapahtuu sen jälkeen. Mitä pitempi aikaväli, sitä voimakkaampi kuva. Sama pätee Abellan mielestä mikrofiktioon. Abella totesi, että liitettäessä kuvia ja tekstejä toisiinsa, niiden ei pitäisi suoraan selittää toisiaan vaan toimia
parina. Hän näytti meille oman teoksensa “Fables of the green Lizard”, jonka kuvat oli otettu Kuubassa. Kuvat vaihtuivat toisiin ja niiden taustalla soi musiikki ja pysähdyttäessä jonkin kuvan kohdalla, kuultiin siihen liittyvä tarina. Esimerkiksi yhdessä kuvassa oli ryhmä juhla-asuisia tanssivia naisia, ja siihen liittyi oheinen vapaasti suomennettu tarina:

Kaikki tapahtui viimeisellä hetkellä. Lara sai kiireellisen sähkösanoman, jossa
kerrottiin, että hänen äitinsä teki kuolemaa, ja sydän kurkussa hän matkusti
seuraavalla linja-autolla Trinidadiin. Gladys täytti hänen paikkansa
karnevaalilautalla.
Paraatin aikana Gladys, säteilevä mulata, ei lakannut tanssimasta ja
nauramasta. Vain silloin tällöin, laulujen välissä, hän yritti kuvitella miltä
Laran kasvot näyttivät, kun totuus valkeni hänelle.

Konferenssin kahvitauolla suunnistimme kameroinemme Educan käytävälle kuvaamaan
omalle tarinallemme ideoita. Minun kuvassani käytävän päässä seisoo nainen
selin kaikkiin muihin, hän pitelee puhelinta korvallaan.

Opettaja valittaa taas, että Annalla on vaikeuksia koulussa. Tyttäreni omassa
maailmassa käytetään muille ihmisille tuntemattomia sanoja. Minä huudan ne
julki kovalla äänellä.

Löytyisikö Suomen kirjallisuudessa esimerkkejä mikrofiktiosta? Yksi työpajan osallistujista kertoi, että Aleksis Kivi käytti mikrofiktiomaisia katkelmia pidempien tekstiensä sisällä. Kenties esimerkiksi joku Seitsemään veljekseen sisältyvistä erillisistä tarinoista voisi olla sellainen. Itselleni tuli mieleen Kari Hotakaisen teos Finnhits.

Panu Hämeenahon katsaus konferenssiin

Kirjoittamisen ohjaajaja Panu Hämeenaho: “Kirjoittamisen ja hyvinvoinnin suhdetta lähestyttiin monesta eri suunnasta konferenssin puheenvuoroissa. Useaan kertaan esille nousi ns. ”playful approach”, leikki sekä metodina että tavoitteena kirjoittamisessa – ja ihmisen hyvinvoinnissa. Terapeuttisen kirjoittamisen ulottuvuuksista puhunut kirjailija-psykologi Juhani Ihanus (Helsingin Yliopisto) mainitsi leikin mahdollisena tilana (potential space), esimerkiksi liikkumisena edes takaisin fantasian ja todellisuuden välillä. Tällä alueella voimme arvioida vaihtoehtojamme, haasteitamme, pelkojamme ja toiveitamme. Leikillinen, etsivä kirjoittaminen voi opetusmetodina innostaa opiskelijoita, toimia identiteettileikin työkaluna, samalla tavalla kuin autobiografinen kirjoittaminen voi sisältää tärkeitä terapeuttisia ulottuvuuksia. Ja kai samalla voi oppiakin käsillä olevasta asiasta? Kirjoittajan matkassa-blogissa (Avoimen JYUn kirjoittajakoulutuksen blogi)  Panu kirjoittaa kaksiosaisen jutun Creative Writing konferenssista. Ensiksi hän käsittelee Julmaa leikkiä eli luovaa kirjoittamista, sitten Kallen kiipeilypuuta eli lukemista.

Keynotes of the Conference will be published in Scriptum

“Our roots are in the air” was the motto of Philip Gross in the Conference of Creative Writing: Pedagogy and Well-Being  Jyvaskyla.  SCRIPTUM 1/2015 will be out in January and the speeches of Philip Gross, Alain Andre, Jurate Sisylate, Juhani Ihanus and Fritz Ostermayer will be published there.

We had over 80 participants in the Conference. Thank you all, students, writers, poets, authors, teachers, researchers from Finland and different parts of Europe.

 

Juhani Ihanus: “literary – writerly -therapeutic”

IhanusJuhani Ihanus University of Helsinki
REFLECTIONS ON THERAPEUTIC WRITING
22.10 conference programme
There are different levels of writing, for example ‘‘literary’’ (product orientation), ‘‘writerly’’ (process orientation) and ‘‘therapeutic.’’ These levels have sometimes been tried to be embedded into a value hierarchy, the first of them being at the top. However, when seen as non-hierarchical and supplementary, they form together the innovative and explorative interlocutory field of writing. The reflective and transformative process of therapeutic writing is presented in this keynote speech. Explorative and expressive writing is modelled as a way of co-constructing, as well as demonstrating and sharing, knowledge and meaning, and therefore as central to both the learning process and the therapeutic process. A playful approach to knowledge and writing posits also the “facts” of science as possessing rhetoric and metaphors. Therapeutic writing can be even added to the student-centered learning while it encourages students to be reflexive about their academic writing through discussion, peer work and reflective writing.

For example, autobiographical writing may be a prelude to interactive therapeutic sharing of one’s personal record of experiences. Journal therapy as a form of writing therapy uses expressive and reflective writing to facilitate, through one’s own and owned feedback statements, the identification of areas of unexpressed emotions and thoughts, and the recognition and expression of emotions and thoughts in a ‘‘holding framework’’. It encourages one to communicate more personally about one’s emotions and thoughts, thus alleviating the inhibitive effect of symptoms and depersonalization on expressiveness. It enables understanding and provides insight into one’s life history and current life events and relationships; it attunes the person to a more flexible integration of the changing and co-adaptive conceptions of the self, others and relationships.

The autobiographical textuality of the self can be incorporated into more interactive writing therapy, where feedback from others (the echo of the other) further enhances the reality loop (implying successful integration or failure to integrate). Creating self-stories that transcend the habitual, conventional and normative parameters can foster cognitive insights and empowering emotional experiences that pave way for increasingly mindful, caring and sharing life projects and creative transformative efforts.

Continuous feedback and constructive evaluation through writing enriches learning and transformative feeling-thinking. Writing is an intense solitary-social and affective-cognitive process. It makes possible to learn from evaluations attached to emotions (pleasure/displeasure) and to cognitions (beliefs about truth and falseness, right and wrong). By writing we can gain meta-emotional assessments of how, when, where and why we feel, and we can learn to self-regulate our emotion-based strategies. The same kind of asset applies to metacognitive knowledge about how, when, where and why we know, and to metacognitive self-regulation. The meta-emotional and metacognitive aspects of human personality and action can be developed together through the experiential-experimental process of writing.

Research on expressive and therapeutic writing is a special issue in the field of research on writing. It has given several interesting results on the effects of writing on well-being. These results need to be further evaluated through multidisciplinary studies. Language and mind/brain are not pre-given; they do not constitute a ready-made constellation in humans but go through many-faceted developments in different interactions and environmental contexts.

Stories, like reveries, dreams and poetic expressions, form the potential space, the playful state of mind, the trial ground where we probe our strategies, potentials, alternatives, challenges, dangers, hopes and fears, gains and losses, likes and dislikes. We can attend to our well-being by reminding ourselves of positive values, by reordering dysfunctional priorities and above all by infusing our daily environments with poetic enjoyment. This is not a call for nostalgic pasts but perhaps for dialogical and polylogical attunement to expanding cultural therapy and to combining expressive arts and health/well-being – so that ‘everybody is given free space to speak the unspeakable.’

Philip Gross: “Our Roots Are In The Air…”

Gross“Our Roots Are In The Air…” :
the teaching of Creative Writing in UK universities.
21.10. keynote in Conference
Prof. Philip Gross of the University of South Wales was one of the working writers involved in first wave of Creative Writing courses in British universities. Reflecting on three decades, from the discipline’s almost accidental birth and growth to the leaner, more challenging present, he explores the subtly shifting balances and tensions in this growing discipline, between a robust practicality, a commitment to knowledge and the serious play and indeterminacy vital to creative process. Using his own poetry, as the most self-reflexive and self-questioning of writing forms, he explores what it means to think like a writer in the academic context, or rather, to think like the writing itself. Questioning one of the discipline’s most established practices, he proposes a quietly radical model of the workshop, in relational terms – as a (dynamic and creative) ‘space between’:

… what holds together,
for its moment,
when the air
is a pliant and see-through cartilage
between the words,
between them and what’s
not said, what’s known somewhere else but here,
hardly known that it’s known…

Apart from offering a fertile space for new writers, exploring this space fosters interpersonal and intrapersonal skills, reveals valuable creative paradoxes and maybe, almost incidentally, offers the discipline a fresh way to defend its value in the changing world.

Philip Gross is professor of the University of South Wales and creative writing teacher. He’s also award winning fiction writer and poet, who writes for both adult and children.

Gross has won several major awards within the last few years such as the T S Eliot poetry prize 2009 for The Water Table, Wales Book of the Year 2010 for I Spy Pinhole Eye and the CLPE Poetry Award 2011 for children’s poetry Off Road To Everywhere.

Gross’ new collection, Deep Field, is an exploration of his refugee fathers’ loss of language to aphasia in the last years of his life. The book was shortlisted for Wales Book of the Year 2012.

http://www.philipgross.co.uk/index.htm

 

Alain ANDRÉ: How far our early readings matter for the way we teach?

Alain ANDRÉ (keynote): “Reading, writing and teaching – how far our early readings matter for the way we teach?”
Abstract of 22.10 keynote, programme
Initial training of creative writing teachers implies a “survival kit” for teaching situations. It also implies a lot of experimenting and sharing about the posture: the way we live in it, its ethics and horizons (it’s more important, by a long chalk). One of the key-points consists in helping young teachers to work around a few blind spots and think about their own situations in this prospect. It includes the ways they manage between teaching and writing or their relationships with knowledge and its transmission.

A major one lies in their own situations and attitudes towards reading and literature: what do they read or not? Do they feel legitimate in the literary field or do they feel terrified by the “monster” literature? Which tools do they use as it comes to reading complex texts?

I’ll argue it’s important for them to dig in their autobiographical experiences with writing of course, but also with reading. Writing and sharing about that is one of the best ways for them to become more conscious of the variety of the possible points of view and to question their own spontaneous literary norm. I’ll develop it as a training method and give a few examples, first of my prompts in this area, then about what I discovered about myself, as I was writing about my own personal readings when I was between 6 and 11 year old – a work still in progress.
andre  Alain André is a President of the French writing school Aleph-Écriture, that he founded in 1985 as well as a Vice-President of the European Association of Creative Writing Programmes (EACWP). For EACWP, he organized the first International Pedagogical Conference in Paris (2012).

André is the author of novels La Passion, dit Max (2007) and Rien que du bleu ou Presque (2000). He has also written short stories and various essays dedicated to creative writing, such as Babel heureuse. L’atelier d’écriture au service de la création littéraire (1989/2011), Devenir écrivain (un peu, beaucoup, passionnément) (2007/2012) and Écrire l’expérience. Vers la reconnaissance des pratiques professionnelles (2007/2012).

André is also one of the main contributors for the numerical creative writing French magazine L’Inventoire.

As a creative writer teacher, he accompanies groups of young writers involved in personal projects and trains young creative writing teachers.

Konferenssikutsu: Creative Writing 21.-25.10

Creative Writing : Pedagogy and Well-Being -konferenssissa lähestytään luovaa kirjoittamista pedagogiikan ja terapeuttisuuden näkökulmasta. Konferenssin kielet ovat englanti ja suomi.

Konferenssin tavoitteina on koota yhteen eurooppalaista luovan kirjoittamisen opettamisen verkostoa, jakaa metodologiaa ja pedagogisia näkökulmia sekä syventää ja kehittää kirjoittamisen opettamisen moninaista kenttää. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat luovan kirjoittamisen (opettamisen) yksilölliset ja yhteisölliset vaikutukset, monikielisyys ja interkulturaalisuus luovan kirjoittamisen opetuksessa sekä luovan kirjoittamisen hyvinvointivaikutukset ja terapeuttinen potentiaali.

Konferenssi koostuu alan kansainvälisten asiantuntijoiden key note -luennoista, round table -keskusteluista, sektioluennoista sekä workshopeista.

Konferenssi on suunnattu opettajille, tutkijoille, opiskelijoille ja asiantuntijoille kirjoittamisen ja taiteen moninaiselta kentältä. Monitieteiset ja –taiteiset näkökulmat ovat erityisen tervetulleita, kuten sekä tieteelliset että populaarit esitelmät.

Pyydämme lähettämään esitelmäabstraktit (max. 1500 merkkiä) 15.9.2014 mennessä osoitteeseen: creativewritingstudies@jyu.fi

2. Tärkeitä päivämääriä 2014

 • 15.9                         Esitelmäabstraktien eräpäivä
 • 1.9–29.9                  Esitelmäabstraktien arviointi
 • 29.9                         Päätökset esitelmäabstraktien hyväksymisestä
 • 15.9–15.10              Ilmoittautuminen 

Konferenssi: 21.10 25.10.2014

 • Kaksi ensimmäistä päivää, 21. ja 22.10, Jyväskylän yliopistolla koostuvat keynote -puheista, sektioluennoista, workshopeista ja round table -keskusteluista.
 • Torstai 23.10 on Pirkanmaalle suuntautuva ekskursiopäivä, joka päättyy Oriveden Opistolla järjestettävään iltaohjelmaan. Halukkaat voivat palata bussikuljetuksella takaisin Jyväskylään.
 • Kaksi viimeistä päivää, 24.10 ja 25.10, Oriveden Opistolla koostuvat workshopeista ja luennoista.

Konferenssi järjestetään joustavasti siten, että osallistujan on mahdollista oman mielenkiintonsa ja aikataulunsa mukaan osallistua joko koko konferenssiin tai vaihtoehtoisesti yhdestä kahteen valitsemaansa osioon.

3. Keynote -puhujat

Konferenssin Jyväskylän osuus sisältää neljä keynote -puhetta. Jo varmistuneet puhujat ovat Philip Gross Iso-Britanniasta, Juhani Ihanus Suomesta sekä Jūratė Sučylaitė Liettuasta. Neljäs puhuja varmistuu myöhemmin, ja hän tulee edustamaan EACWP:n kirjoittajaverkostoa. Lisätietoja keynote -puhujista ja heidän esitelmistään konferenssin internet -sivuilla.

 

4. Konferenssin osallistumismaksuista

Jyväskylän osuuden osallistumismaksu on 100 € EACWP:n ja NAVE:n jäseniltä ja 125 € muilta osanottajilta. Osallistumismaksu kattaa konferenssiohjelman lisäksi väliaikatarjoilut sekä 20., 21. ja 22.10 järjestettävät iltaohjelmat tarjoiluineen. Ilmoittautuminen Jyväskylän osuuteen tapahtuu konferenssin internet -sivuilta 15.10 alkaen löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeella ilmoittaudutaan myös torstaina 23.10 järjestettävälle ekskursiolle. Ekskursion hinta on 52 €, ja se kattaa bussikuljetukset sekä päivän ohjelman opastuksineen.

Oriveden osuudelle ilmoittaudutaan erikseen opiston internet -sivuilta löytyvän lomakkeen kautta. Osallistumismaksu vaihtelee valitun ohjelman sekä majoittumisvaihtoehdon mukaan. Lisätiedot: http://urly.fi/ekF.

5. Lisätietoja

Yksityiskohtaisempaa tietoa konferenssin ohjelmasta löytyy syksyn mittaan päivittyviltä internet -sivuilta: https://www.jyu.fi/en/congress/writing

Yhteystiedot:

Lisätietoja: creativewritingstudies@jyu.fi

Nea Kukkonen, konferenssisihteeri:

040 8054831

Erityisesti Oriveden Opiston osuutta koskevat tiedustelut:

Reijo Virtanen:

reijo.virtanen@kvs.fi

050 3833951

Call for Papers 15.9.Pedagogy, Well-Being…

This Second International EACWP Conference on the pedagogy of creative writing is devoted to the sharing of teaching practices, approaches and points of view about our various ways to teach writing. The conference languages are English and Finnish.

The aims and contents of the conference are:

– to join European universities, schools, teachers and institutions that work teaching creative writing   and to discuss about it from a pedagogical point of view

– to deepen and refine the map of our different ways to teach writing

– to share methodologies and pedagogical approaches

– the individual and social impacts of teaching creative writing

– the multilingual and intercultural aspects in pedagogy of creative writing

– the therapeutic potential of creative writing

The conference will provide a forum for sessions with speeches (lectures and short presentations) and round-table discussions about the possibilities and approaches related to the pedagogy and the spreading of creative writing. The conference also features international experts as keynote speakers, and workshops.

The conference is intended for teachers, experts, researchers, and students in the fields of writing. Interdisciplinary approaches are especially welcome. The hosts welcome both scientific and popular papers. The presence of professionals from outside of Europe will be welcome, too.

The events during the conference will create important opportunities of networking for all those interested in conceptual and methodological approaches in the pedagogy of writing and the therapeutic dimension of writing.

The participants, who are willing to give a speech at the conference, should send their abstract (max. 1500 characters) to the hosts by email, no later than the 15th of September, 2014. The address is: creativewritingstudies@jyu.fi
2. Indicative Calendar / Important Dates 2014

 • 15th September                            deadline for abstract submission
 • 1st – 29th September                    evaluation of the proposals
 • 29th September                            notification of acceptance / rejection of the proposals received
 • 15thSeptember – 15th October     registration, attention to participants

 

The Structure of the Conference, from the 21st to the 25th of October, 2014

 • The first two days, 21 – 22 October, at the University of Jyväskylä will feature keynote lectures, sessions, workshops and round-table discussions.
 • The third day, 23rd of October, will feature an excursion to Pirkanmaa Region and an evening programme at the Orivesi College of Arts / Oriveden Opisto.
 • The last days, 24th and 25th of October, will consist of workshops and lectures by invited guest speakers at the Orivesi College of Arts / Oriveden Opisto.

For those who attend the whole conference, we recommend arrivals no later than Monday (20th of October), and departures not before Sunday (26th of October). However, it is also possible to participate in just one or two of the above mentioned functions.

3. Keynotes

The conference has four keynote speakers who will perform their presentations during the days in Jyväskylä. Already confirmed keynotes are Philip Gross from UK, Juhani Ihanus from Finland and Jūratė Sučylaitė from Lithuania. The fourth keynote speaker represents the European Association of Creative Writing Programmes and will be announced later. More information about the keynotes and their presentations is available at the conference website.

 

4. Registration Fees and Credits

The participation fee including the programme organized in Jyväskylä is 100€ for EACWP and NAVE members and 125€ for non-members. This also includes catering during the scheduled breaks and related events on 20th, 21st and 22nd October. The participation fee for Thursdays excursion is 52€ including bus transportation and guided visits during the day. The on-line registration form for the days in Jyväskylä and for the excursion will be available on 15th September on the conference website: https://www.jyu.fi/en/congress/writing.

Separate registration and payment is required for the workshops and accommodation in Orivesi. Further information about the registration fees and accommodation in Orivesi is available on the website: http://urly.fi/ekF For more information about the programme in Orivesi visit also the Orivesi College of Arts webpage: http://www.orivedenopisto.fi/english/international-courses-and-guest-teachers.

5. Diffusion

To publicize the achievements of the Conference and encourage continuity of these exchanges, and to involve all participants in the presentations to which they had no opportunity to attend, the organizers reserve the right to collect and edit all submissions to be published on the freely accessible websites of the organizers.

6. More Information

For more detailed information, visit:https://www.jyu.fi/en/congress/writing

 

Contacts:

Abstracts & More Information:

creativewritingstudies@jyu.fi

Nea Kukkonen, Conference Secretary:

+358408054831

 

Questions Concerning Especially the Conference Days in Orivesi:

Reijo Virtanen:

reijo.virtanen@kvs.fi

+358503833951

 

Kirjoittamisen pedagogian suuri konferenssi Jyväskylässä syksyllä

21.10. – 22.10.2014 kirjoittamisen kansainvälinen konferenssi Jyväskylässä.
Esitelmäehdotuksia odotetaan 15.9mennessä osoitteeseen creativewritingstudies@jyu.fi

European Association of Creative Writing Programmes- verkoston kanssa järjestettävän englannin kielisen konferenssin alueina ovat kirjoittamisen pedagogia ja kirjoittamisen terapeuttinen vaikutus.

Konferenssin työmuotoja ovat keynote -luennot, joista vastaavat alojen kansainvälisesti johtavat asiantuntijat, pyöreän pöydän keskustelut sekä sektio-luennot.

Creative Writing : Pedagogy and Well-Being -konferenssissa lähestytään luovaa kirjoittamista pedagogiikan ja terapeuttisuuden näkökulmasta. Konferenssin kielet ovat englanti ja suomi.

 

Konferenssin tavoitteina on koota yhteen eurooppalaista luovan kirjoittamisen opettamisen verkostoa, jakaa metodologiaa ja pedagogisia näkökulmia sekä syventää ja kehittää kirjoittamisen opettamisen moninaista kenttää. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat luovan kirjoittamisen (opettamisen) yksilölliset ja yhteisölliset vaikutukset, monikielisyys ja interkulturaalisuus luovan kirjoittamisen opetuksessa sekä luovan kirjoittamisen hyvinvointivaikutukset ja terapeuttinen potentiaali.

 

Konferenssi koostuu alan kansainvälisten asiantuntijoiden key note -luennoista, round table -keskusteluista, sektioluennoista sekä workshopeista.

 

Konferenssi on suunnattu opettajille, tutkijoille, opiskelijoille ja asiantuntijoille kirjoittamisen ja taiteen moninaiselta kentältä. Monitieteiset ja –taiteiset näkökulmat ovat erityisen tervetulleita, kuten sekä tieteelliset että populaarit esitelmät.

 

Pyydämme lähettämään esitelmäabstraktit 15.9.2014 mennessä osoitteeseen: creativewritingstudies@jyu.fi

 

2. Tärkeitä päivämääriä 2014

 

 • 15.9                         Esitelmäabstraktien eräpäivä
 • 1.9–29.9                  Esitelmäabstraktien arviointi
 • 29.9                         Päätökset esitelmäabstraktien hyväksymisestä
 • 15.9–15.10              Ilmoittautuminen

 

 

 

Konferenssi: 21.10 25.10.2014

 • Kaksi ensimmäistä päivää, 21. ja 22.10, Jyväskylän yliopistolla koostuvat keynote -puheista, sektioluennoista, workshopeista ja round table -keskusteluista.
 • Torstai 23.10 on Pirkanmaalle suuntautuva ekskursiopäivä, joka päättyy Oriveden Opistolla järjestettävään iltaohjelmaan. Halukkaat voivat palata bussikuljetuksella takaisin Jyväskylään.
 • Kaksi viimeistä päivää, 24.10 ja 25.10, Oriveden Opistolla koostuvat workshopeista ja luennoista.

Konferenssi järjestetään joustavasti siten, että osallistujan on mahdollista oman mielenkiintonsa ja aikataulunsa mukaan osallistua joko koko konferenssiin tai vaihtoehtoisesti yhdestä kahteen valitsemaansa osioon.

 

3. Keynote -puhujat

 

Konferenssin Jyväskylän osuus sisältää neljä keynote -puhetta. Jo varmistuneet puhujat ovat Philip Gross Iso-Britanniasta, Juhani Ihanus Suomesta sekä Jūratė Sučylaitė Liettuasta. Neljäs puhuja varmistuu myöhemmin, ja hän tulee edustamaan EACWP:n kirjoittajaverkostoa. Lisätietoja keynote -puhujista ja heidän esitelmistään konferenssin internet -sivuilla.

 

4. Konferenssin osallistumismaksuista

Jyväskylän osuuden osallistumismaksu on 100 € EACWP:n ja NAVE:n jäseniltä ja 125 € muilta osanottajilta. Osallistumismaksu kattaa konferenssiohjelman lisäksi väliaikatarjoilut sekä 20., 21. ja 22.10 järjestettävät iltaohjelmat tarjoiluineen. Ilmoittautuminen Jyväskylän osuuteen tapahtuu konferenssin internet -sivuilta 15.10 alkaen löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeella ilmoittaudutaan myös torstaina 23.10 järjestettävälle ekskursiolle. Ekskursion hinta on 52 €, ja se kattaa bussikuljetukset sekä päivän ohjelman opastuksineen.

 

Oriveden osuudelle ilmoittaudutaan erikseen opiston internet -sivuilta löytyvän lomakkeen kautta. Osallistumismaksu vaihtelee valitun ohjelman sekä majoittumisvaihtoehdon mukaan. Lisätiedot: http://urly.fi/ekF.

 

5. Lisätietoja

Yksityiskohtaisempaa tietoa konferenssin ohjelmasta löytyy syksyn mittaan päivittyviltä internet -sivuilta: https://www.jyu.fi/en/congress/writing

 

Yhteystiedot:

Lisätietoja: creativewritingstudies@jyu.fi

Nea Kukkonen, konferenssisihteeri:

040 80548310

 

Erityisesti Oriveden Opiston osuutta koskevat tiedustelut:

Reijo Virtanen:

reijo.virtanen@kvs.fi

050 3833951