Archive for the ‘ Conference in Autumn 2014 ’ Category

SCRIPTUM 2 is published !

SCRIPTUM Creative Writing Research Journal vol 2, 1/2015 The refereed Journal can be downloaded: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45242 Jyväskylä University Dicital Archive JYX, open  access Katsaus: Risto Niemi-Pynttäri: kirjoittaja on potilaan omainen Creative Writing Conference: Philip Gross: “roots in the air…” the teaching of creative writing in uk universities • 23 Alain André: do our early readings matter […]

Rubén Abellan työpaja mikrofiktiosta

Rubén Abella piti kompaktin työpajan mikrofiktiosta Creative Writing  konferenssissa 22.10 Jyväskylässä.EACWn blogisivulla Abella kirjoittaa kirjoittamisen ja valokuvan suhteesta sekä työpajasta. Seuraavassa Maarit Nisun raportti Abellan -työpajasta. MAARIT NISU: Rubén Abella kertoi mikrofiktion teoriasta havainnollisten esimerkkien ja meidän työpajalaisten laatimien tekstien pohjalta. Samoin hän osoitti, ja me harjoittelimme itsekin, miten kuvia ja mikrofiktiota voi yhdistää toisiinsa. […]

Panu Hämeenahon katsaus konferenssiin

Kirjoittamisen ohjaajaja Panu Hämeenaho: “Kirjoittamisen ja hyvinvoinnin suhdetta lähestyttiin monesta eri suunnasta konferenssin puheenvuoroissa. Useaan kertaan esille nousi ns. ”playful approach”, leikki sekä metodina että tavoitteena kirjoittamisessa – ja ihmisen hyvinvoinnissa. Terapeuttisen kirjoittamisen ulottuvuuksista puhunut kirjailija-psykologi Juhani Ihanus (Helsingin Yliopisto) mainitsi leikin mahdollisena tilana (potential space), esimerkiksi liikkumisena edes takaisin fantasian ja todellisuuden välillä. Tällä […]