Archive for the ‘ Poetry Therapy ’ Category

Simo Nieminen: Räpin terapeuttinen käyttö

RÄPIN TERAPEUTTINEN KÄYTTÖ  on Gynän gradu. Räppärinä tunnettu Simo Nieminen on perehtynyt Yhdysvalloissa kehitettyyn räp-terapiaan, ja täydentää tätä omakohtaisilla räp-muusikon ja työpajojen ohjaajan kokemuksillaan. Sanan parantava käyttö onin yllättävän selvää ja voimakasta räpissä. Simo Nieminen tekee sekä kirjoittamisen tutkimusta että taiteen terapeuttisen käytön tutkimusta.  Kyseessä on on pioneerityö, ensimmäinen, joka käsittelee sanan käytön terapeuttisuutta. Simo […]

Terapeuttisen kirjoittamisen ohjaaja ja tutkija vieraana Jyväskylässä

Terapeuttinen kirjoittaminen on monipuolista Walesissa. Tutkija, runoilija ja yhteisö-aktivisti Christina Thatcher Cardiffin yliopistosta vietti helmi-maaliskuun vaihteessa viikon Jyväskylän yliopistolla kirjoittamisen opiskelijoiden ja tutkijoiden parissa.  Thatcher vetää kirjoittamisterapiaryhmiä syrjäytyneille, asunnottomille, läheisensä menettäneille, työtä hän tekee  vapaaehtoisena ja joskus palkalla. Kirjoittamisterapia on ollut pitkään nousussa Englannissa, se on arvostettu osa sosiaalityötä. Tutkimuksessaan Thatcher käsittelee addiktioista kärsivien omaisia, […]

Sanallistaminen luovuusterapioissa haku 16.12. 2016 mennessä

Kouluttaudu luovuusterapian moniosaajaksi Eino Roiha Instituutissa 20.1.-19.11.2017! Sanallistamiskoulutuksessa kirjallisuusterapiaan yhdistetään musiikin, valokuvan ja kuvataiteen terapeuttisia menetelmiä.  Koulutus antaa valmiudet käyttää luovuusterapeuttisia menetelmiä tarkoituksenmukaisesti asiakastyössä sekä oman työn voimavarana. Päivä-/monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus muodostaa prosessiluonteisen yhtenäisen kokonaisuuden, jossa on 23 lähiopetuspäivää (2-3 pv/kk). Koulutukseen valitaan n. 15 osallistujaa hakemusten ja haastattelujen perusteella. Kenelle: Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja […]