Archive for the ‘ Poetry Therapy ’ Category

Karoliina Kähmin väitös kirjoittamisterapiasta

Karoliina Kähmi: ”KIRJOITTAMINEN ON TIE MINUUN, MINUSTA SINUUN” Ryhmämuotoinen kirjoittaminen ja metaforien merkitys psykoosia sairastavien kirjallisuusterapiassa (Scriptum 3/2015) Karoliina Kähmin väitöstutkimus osoittaa, että kirjallisuusterapian keskeinen piirre on yhteisöllinen kirjoittaminen. Kirjoitusharjoitukset luottamuksellisen ryhmän tukemana edistää toivon heräämistä ja itsearvostuksen paranemista. Kirjallisuusterapia tuotti tutkimusasiakkaille vahvoja, muusta arkielämästä poikkeavia elämyksiä. Se tarjosi mielekkääksi koettua säännöllistä ohjelmaa ja mahdollisuuden […]

Tietopankissa: kirjoittamisterapia

Kirjoittamisterapiaan liittyvä aineisto on karttunut kaikille luettavissa olevassa Kirjoittamisen tutkimuksen tietopankissa.  Nuorten surutyöpajasta, terapeuttisesta ryhmäprosessista, elämäntarinoiden kirjoittamisesta, metaforien terapeuttisista mahdollisuuksista ym. Aineistona on esim. Gillie Boltonin teosten esittelyjä, sekä pienempiä artikkeleita tai tutkielmia. Tekijöinä ovat sekä kirjoittamisen tutkijat että opiskelijat Jyväskylän yliopistosta.    

Kirjallisuusterapiakoulutus alkaa

SANALLISTAMINEN LUOVUUSTERAPIOISSA (30op) Monimenetelmäinen kirjallisuusterapiakoulutus 2014 tammikuu – 2014 marraskuu,  Jyväskylä Koulutus antaa valmiudet käyttää erilaisia luovuusterapeuttisia kerronnallisia ja toiminnallisia menetelmiä tarkoituksenmukaisesti asiakastyössä ja oman työn voimavarana. Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle sekä eri alojen taiteilijoille ja kulttuurin parissa toimiville. Tämä koulutus tai Helsingin yliopiston ‘Kirjallisuusterapian perusteet’ -opintokokonaisuuden suorittaminen on edellytyksenä myöhemmin […]