Archive for the ‘ New Writing ’ Category

Nuorten digitarinat työpajoja suunnitteilla

”Näkymättömät eli nuorten digitarinat”  -hankkeessa, jossa kirjoittamista edistää Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen linja. Näkymättömät -hankkeessa vahvistetaan nuorten taitoja tehdä itsensä näkyväksi kuvan ja kirjoituksen keinoin. Hanke liittyy taide ja hyvinvointi politiikkaan ja siinä kehitellään digitarina -työpajoja nuorille. Ensimmäiset työpajat ovat jo hahmottumassa, keväälle 2016. Digitarinoiden helpoin muoto on selostettu kuvakertomus, jonka voi editoida ilmaisella wevideo -ohjelmalla  […]

Verkkoproosa (2007)

  Puheen ja kirjakielen välinen jännite on yksi keskeisiä voimia kirjoittamisessa. Puheenomaisten piirteiden tyylittely kirjoituksessa on proosaa. Verkkoproosa on sukua taideproosalle, se on epämuodollista ja tyyliin pyrkivää kirjoitusta. Verkkoproosaan liittyy myös erityinen mahdollisuus puhua henkilökohtaisella äänellä julkisesti. Proosa mahdollistaa sen että verkkopäiväkirjoissa voidaan puhua yksityisistä asioista julkisesti, yksityisyyttä paljastamatta. Verkkoproosa, tutkimus dialogisesta kirjoittamisesta (2007) on […]

Nuorten digitarinat hanke 2015-17

NÄKYMÄTTÖMÄT – Nuorten digitarinat 2015 -17 on laaja hanke, joka tekee elämää näkyväksi. Se on EU-hanke, jonka keskeinen osa on tehdä Jyväskylässä taustatutkimusta, koota tietoa ja ideoita perustaksi nuorten digitarinoiden työpajoihin. (Anteeksi hallinnollinen kieli, tama kirjoitetaan auki ja konkreettiseksi vähitellen). Jyväskylän yliopistosta mukana on tutkijoita ja opiskelijoita. Esimerkkejä käytettävistä menetelmistä nuorille ovat mm. – Digitaalinen, […]