Archive for the ‘ New Writing ’ Category

Verkkoproosa (2007)

  Puheen ja kirjakielen välinen jännite on yksi keskeisiä voimia kirjoittamisessa. Puheenomaisten piirteiden tyylittely kirjoituksessa on proosaa. Verkkoproosa on sukua taideproosalle, se on epämuodollista ja tyyliin pyrkivää kirjoitusta. Verkkoproosaan liittyy myös erityinen mahdollisuus puhua henkilökohtaisella äänellä julkisesti. Proosa mahdollistaa sen että verkkopäiväkirjoissa voidaan puhua yksityisistä asioista julkisesti, yksityisyyttä paljastamatta. Verkkoproosa, tutkimus dialogisesta kirjoittamisesta (2007) on […]

Nuorten digitarinat hanke 2015-17

NÄKYMÄTTÖMÄT – Nuorten digitarinat 2015 -17 on laaja hanke, joka tekee elämää näkyväksi. Se on EU-hanke, jonka keskeinen osa on tehdä Jyväskylässä taustatutkimusta, koota tietoa ja ideoita perustaksi nuorten digitarinoiden työpajoihin. (Anteeksi hallinnollinen kieli, tama kirjoitetaan auki ja konkreettiseksi vähitellen). Jyväskylän yliopistosta mukana on tutkijoita ja opiskelijoita. Esimerkkejä käytettävistä menetelmistä nuorille ovat mm. – Digitaalinen, […]

Outi Kallionpää: Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys

Uudet kirjoitustaidot, kuten multimodaalinen kirjoittaminen, sosiaalisten ja luovien verkkotekstilajien tuottaminen, julkaisuprosessin hallinta sekä monisuorittamisen ja tietoisuustaitojen vuorottelu ovat tärkeitä uusia taitoja. Kirjoittamusen väitöskirjaa valmisteleva Outi Kallionpää käsittelee Media&Viestintä -tutkimusjulkaisussa näiden taitojen huomioimista kouluopetuksessa. Teknisen kehityksen ja sosiaalisen median vaikutuksesta syntyneet uudet kirjoitustaidot ovat luonnollisesti tulevaisuustaitoja. Perinteinen koululaitos on hidas omaksumaan uusia toimintamalleja, Kallionpää kysyy, pitäisikö näiden uusien sisällöntuottamistaitojen […]