Hyvään lauseeseen ei kielioppi riitä

Mitä kirjoittaja voi saada aikaan hyvin kehitellyn lauseen avulla ? Stanley Fischin How to write a sentence on ollut kirjoittamisen opiskelijoitten referoitavana, ja tähän yhtyeistyönä synytneeseen aineistoon voi perehtyä Kirjoittamisen tutkimuksen tietopankissa. Stanley Fish on maailmankuulu kirjallisuudentutkija joka tutkii nyttemmin myös kirjoittamista.

LAUSE JA ILMAISU -tiedoston sisällys:

1 Mitä lauseilla voi tehdä?
2. Miksi pelkkä kielioppi ei riitä
3. Ajatus ei olekaan tärkeintä
4. Hyvä lause jää mieleen
5. Alisteisten lauseiden tyyli
6. Lisäämiseen perustuva tyyli
7. Satiirinen tyyli
10. Lauseet, joiden muoto kuvaa niiden sisältöä

Shelagh Weeks ja yhteys Cardiffista Jyväskylään

Kirjailija, yliopiston lehtori Shelagh Weeks Walesista, vietti viikon Jyväskylässä, osallistuen luovan kirjoittamisen opettamisen suunnitteluun ja työpajoihin. Matkalukemisenaan hänellä oli Tove Janssonin valikoima talvisia novelleja, ja lahjaksi hän sai Janssonin Taikatalven. Helmikuinen talvisää tarjosi hyvän ympäristön vierailulle.

Shelagh osallistui Terhi Forssenin vetämiin luovan kirjoittamisen työpajoihin yliopiston kielikeskuksen vieraana. Hän onkin erityisesti perehtynyt luovan kirjoittamisen työpajoihin ja niiden mahdollisuuksiin, ja suosittelee itse erityisen pieniä, neljän hengen luovia ryhmiä.

Cardiffin yliopistossa luova kirjoittaminen on osa kirjallisuuden oppiainetta samoin kuin Jyväskylässä, tämä tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön. Erasmus -sopimus olisi ensimmäinen askel.

Yhteistyö Cardiffin ja Jyväskylän yliopistojen kesken tulee mahdollisesti lisäämään tutkija-opettajien vaihtoa. Jyväskylään tulemme saamaan opettajavieraita kirjoittamisen maisteriohjelmaan, viikon tai kahden vierailulle, ja Jyväskylästä lähtisi vastaavasti tutkimusta tekeviä kirjoittamisen tai kirjallisuuden opettajia Cardiffiin.

Opettajavieraat tulisivat olemaan luovan kirjoittamisen jatko-tutkijoita, he vierailevat opettamassa kirjoittamisen syventävien opintojen maisteriopiskelijoiden kursseilla. Lisäksi he vierailevat tutkijaseminaareissa ja luennoivat tutkimukseensa liittyvistä aiheista.

Documentary writing by Martin Stoll

studPieniNon-fiction filmwriting course for Jyväskylä University. Dosent Martin Stoll September 2015. The rewarded Czech documentary film writer, Martin Stoll from Prag, Charles University gave a one week workshop in creative script writin for Students in Jyväskylä, thanks for ERASMUS+ programm.

kuvat: Kaisa Suvanto

Kirjoittamisen taide ja taito (Atena 2014)

traditioiden merkitys kirjoittamisessa,
kirjoittajan tausta-aineistot
proosan rakenne
kertojaratkaisut
omaelämäkerrallinen kirjoittaminen
kirjoittajaidentiteetti ja palautteen merkitys
yhteiskirjoittaminen
kirjoittamisen muusat
diskursiivinen vallankäyttö
käsikirjoituksen julkaiseminen
kirjailijan työ.

kirjoittamisenTaide.phpNämä ovat uuden kirjoittamista käsittelevän artikkelikokoelman Kirjoittamisen taide ja taito aiheita. Teos keskittyy kirjoittajan työn käytännön kysymyksiin unohtamatta käsitteellistäviä ja kontekstualisoivia näkökulmia. Teoria ja käytäntö yhdistyvät artikkeleissa sujuvasti, ja monet teksteistä soveltuvat eri tekstilajien kirjoittamisen tueksi sekä luovaa kirjoittamista opiskeleville.

Artikkelit jakavat Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaineeseen kertynyttä tietoa ja osaamista.

Tekijät ovat luovaa kirjoittamista opiskelleita ja opettavia kirjoittajia, tutkijoita ja kirjailijoita. Kirjan toimittaja Emilia Karjula opettaa kirjoittamista Turussa ja tekee Jyväskylään väitöskirjaa.

 

Presentation: Creative Writing Studies in Jyväskylä

Arts and Culture Studies in Jyväskylä is part of research University and not Art University, that’s why artistic work  is only one part of Creative Writing Studies. Still the situation is inspiring for writers because the department of Arts and culture studies can offer an innovative campus for writers.  The Literary theory is well represented in the department, where reading, analyses and writing belongs quite naturally together. The department gives possibilities to work for example with experimental literature, or studying contemporary and digital culture.

Special emphasis is also in pedagogy.  Jyväskylä is the leading pedagogical university in Finland, and it can offer studies for new teachers who are interested in creative writing in schools, colleges. New media writing is important part of pedagogical studies.  Creative Writing Studies has also co-operation with general Art Education of the department.

Doctoral level of Creative Writing Studies in research University is quite traditional. The artistic work is only one among different possibilities. At the moment we have  four authors doing artistic research of writing, and it is quite poorly supported. Because of the pedagogical emphasis, we have five researchers in the area of creative writing pedagogy, tree of them has now possibility to do full time research. One part of pedagogical research is also area of therapeutic writing with two researchers. It is important to see, that there are authors also doing traditional research of pedagogy and writing therapy.

Masters studies of Creative Writing follows the same interests. Their master’s work consists of artistic and theoretical part, they are studying autobiographical writing, pedagogy and therapeutic writing, new media writing. Artistic research is focused in the process of writing, creativity and the genres of writing.

Students are also working with the theories and concepts, together with teachers and researchers the students are producing material for finish open access Encyklopedia  in the area of creative writing studies.

 

 

Intensive two weeks of screenwriting

MartinStollScreenwrit14 Group of Art and Literature students of Jyväskylä Uni, had intensive 2Weeks workshops of screenwriting by Czech teachers of film making.The group worked every afternoon during these weeks. Prof. David Jan Novotny opened the workshop, teaching basics fiction film. Second week was dos. Martin Štoll’s workshop of planning documentary film. Both teachers are experienced and rewarded film makers, and teachers from Charles University, Prague. Their visit was supported by ERASMUS-program and open for foreigen styudents also. Sreenwriting is a part of Creative Writing Studies of TAIKU and next course will be at next Autumn. Photo: Martin Štoll with his group.