Archive for the ‘ Authoship Studies ’ Category

Kirjoittajasta kirjailijaksi, käsikirjoituksesta romaaniksi

Liisa Rinteen Kirjoittajasta kirjailijaksi, käsikirjoituksesta romaaniksi tutkii kirjailijuuden syntyä työpäiväkirjojen perusteella. Työn taiteellisesta osasta on muokattu esikoisromaani Odotus (Atena 2015). Romaani käsittelee entisen kasvatuslapsen kehitystä vanhemmuuteen, siihen liittyviä odotuksia sekä äitiyden kokemuksia. Teoksen ytimenä on tilanne, jossa minäkertoja odottaa esikoistaan, käsittelee suhdetta kasvatusvanhempiinsa ja valmistautuu tapaamaan biologisen äitinsä. Tämä tilanne antaa hänelle aiheen muistella elämäänsä, […]

Tiina Ali-Sisto: Kirjailija yrittäjänä

Tiina Ali-Sisto käsittelee kirjoittamisen tutkimuksen gradussaan kirjoittajaa yrittäjänä. Tutkielman kohteena on kirjailijoiden ja muiden ammattikirjoittajien tulonmuodostus ja elämäntyyliyrittäjyys Kysymyksenä on, miten kirjoittamisella toimeentulonsa hankkivien elämä muuttuu, jos he ryhtyvät yrittäjiksi. Hän selvittää löytyykö kirjoittamisen ammattilaisen ja elämäntyyliyrittäjän arjesta samankaltaisuuksia eli kuinka kirjailijuus ja yrittäjyys sopivat yhteen. Hän kysyy, onko yritystoiminta ammattikirjoittajalle käytännössä toimiva tapa organisoida […]

Kirjailijuuden historia

Tuula Ojapelto, essee Andrew Bennettin teoksesta The Author (2005) What is an author? Kysymys tekijästä nousi Bennettin mukaan uudella tavalla ajankohtaiseksi 1800-luvun alussa, jolloin kyseenalaistettiin ensimmäisen kerran antiikin käsitys runoilijasta profeettana, jumalaisten näkyjen näkijänä. Wordsworth ja Coleridge nostivat esiin kysymyksen ”mikä on runoilija”, ja Bennettin mukaan tätä kysymystä on kirjallisuusteoreetikkojen piirissä toistettu siitä lähtien, erityisesti […]