Hyvään lauseeseen ei kielioppi riitä

Mitä kirjoittaja voi saada aikaan hyvin kehitellyn lauseen avulla ? Stanley Fischin How to write a sentence on ollut kirjoittamisen opiskelijoitten referoitavana, ja tähän yhtyeistyönä synytneeseen aineistoon voi perehtyä Kirjoittamisen tutkimuksen tietopankissa. Stanley Fish on maailmankuulu kirjallisuudentutkija joka tutkii nyttemmin myös kirjoittamista.

LAUSE JA ILMAISU -tiedoston sisällys:

1 Mitä lauseilla voi tehdä?
2. Miksi pelkkä kielioppi ei riitä
3. Ajatus ei olekaan tärkeintä
4. Hyvä lause jää mieleen
5. Alisteisten lauseiden tyyli
6. Lisäämiseen perustuva tyyli
7. Satiirinen tyyli
10. Lauseet, joiden muoto kuvaa niiden sisältöä