Kirjoittaja ja ohjaaja

Kirjoittajan ja ohjaajan välisestä dialogista
Tekstiä opettajan ja kirjoittajan välisen keskustelun kohteena on pedagogian piirissä tarkasteltu siltä kannalta, mitä kirjoittaja palautteesta saa. Tällaisella palautteella on toinen tavoite kuin esimerkiksi kustannustoimittajan kommenteilla, koska edellisen tavoitteena on kirjoittajan oppiminen eikä julkaistava teos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *