Kirjoittamisen pedagogian suuri konferenssi Jyväskylässä syksyllä

21.10. – 22.10.2014 kirjoittamisen kansainvälinen konferenssi Jyväskylässä.
Esitelmäehdotuksia odotetaan 15.9mennessä osoitteeseen creativewritingstudies@jyu.fi

European Association of Creative Writing Programmes- verkoston kanssa järjestettävän englannin kielisen konferenssin alueina ovat kirjoittamisen pedagogia ja kirjoittamisen terapeuttinen vaikutus.

Konferenssin työmuotoja ovat keynote -luennot, joista vastaavat alojen kansainvälisesti johtavat asiantuntijat, pyöreän pöydän keskustelut sekä sektio-luennot.

Creative Writing : Pedagogy and Well-Being -konferenssissa lähestytään luovaa kirjoittamista pedagogiikan ja terapeuttisuuden näkökulmasta. Konferenssin kielet ovat englanti ja suomi.

 

Konferenssin tavoitteina on koota yhteen eurooppalaista luovan kirjoittamisen opettamisen verkostoa, jakaa metodologiaa ja pedagogisia näkökulmia sekä syventää ja kehittää kirjoittamisen opettamisen moninaista kenttää. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat luovan kirjoittamisen (opettamisen) yksilölliset ja yhteisölliset vaikutukset, monikielisyys ja interkulturaalisuus luovan kirjoittamisen opetuksessa sekä luovan kirjoittamisen hyvinvointivaikutukset ja terapeuttinen potentiaali.

 

Konferenssi koostuu alan kansainvälisten asiantuntijoiden key note -luennoista, round table -keskusteluista, sektioluennoista sekä workshopeista.

 

Konferenssi on suunnattu opettajille, tutkijoille, opiskelijoille ja asiantuntijoille kirjoittamisen ja taiteen moninaiselta kentältä. Monitieteiset ja –taiteiset näkökulmat ovat erityisen tervetulleita, kuten sekä tieteelliset että populaarit esitelmät.

 

Pyydämme lähettämään esitelmäabstraktit 15.9.2014 mennessä osoitteeseen: creativewritingstudies@jyu.fi

 

2. Tärkeitä päivämääriä 2014

 

  • 15.9                         Esitelmäabstraktien eräpäivä
  • 1.9–29.9                  Esitelmäabstraktien arviointi
  • 29.9                         Päätökset esitelmäabstraktien hyväksymisestä
  • 15.9–15.10              Ilmoittautuminen

 

 

 

Konferenssi: 21.10 25.10.2014

  • Kaksi ensimmäistä päivää, 21. ja 22.10, Jyväskylän yliopistolla koostuvat keynote -puheista, sektioluennoista, workshopeista ja round table -keskusteluista.
  • Torstai 23.10 on Pirkanmaalle suuntautuva ekskursiopäivä, joka päättyy Oriveden Opistolla järjestettävään iltaohjelmaan. Halukkaat voivat palata bussikuljetuksella takaisin Jyväskylään.
  • Kaksi viimeistä päivää, 24.10 ja 25.10, Oriveden Opistolla koostuvat workshopeista ja luennoista.

Konferenssi järjestetään joustavasti siten, että osallistujan on mahdollista oman mielenkiintonsa ja aikataulunsa mukaan osallistua joko koko konferenssiin tai vaihtoehtoisesti yhdestä kahteen valitsemaansa osioon.

 

3. Keynote -puhujat

 

Konferenssin Jyväskylän osuus sisältää neljä keynote -puhetta. Jo varmistuneet puhujat ovat Philip Gross Iso-Britanniasta, Juhani Ihanus Suomesta sekä Jūratė Sučylaitė Liettuasta. Neljäs puhuja varmistuu myöhemmin, ja hän tulee edustamaan EACWP:n kirjoittajaverkostoa. Lisätietoja keynote -puhujista ja heidän esitelmistään konferenssin internet -sivuilla.

 

4. Konferenssin osallistumismaksuista

Jyväskylän osuuden osallistumismaksu on 100 € EACWP:n ja NAVE:n jäseniltä ja 125 € muilta osanottajilta. Osallistumismaksu kattaa konferenssiohjelman lisäksi väliaikatarjoilut sekä 20., 21. ja 22.10 järjestettävät iltaohjelmat tarjoiluineen. Ilmoittautuminen Jyväskylän osuuteen tapahtuu konferenssin internet -sivuilta 15.10 alkaen löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeella ilmoittaudutaan myös torstaina 23.10 järjestettävälle ekskursiolle. Ekskursion hinta on 52 €, ja se kattaa bussikuljetukset sekä päivän ohjelman opastuksineen.

 

Oriveden osuudelle ilmoittaudutaan erikseen opiston internet -sivuilta löytyvän lomakkeen kautta. Osallistumismaksu vaihtelee valitun ohjelman sekä majoittumisvaihtoehdon mukaan. Lisätiedot: http://urly.fi/ekF.

 

5. Lisätietoja

Yksityiskohtaisempaa tietoa konferenssin ohjelmasta löytyy syksyn mittaan päivittyviltä internet -sivuilta: https://www.jyu.fi/en/congress/writing

 

Yhteystiedot:

Lisätietoja: creativewritingstudies@jyu.fi

Nea Kukkonen, konferenssisihteeri:

040 80548310

 

Erityisesti Oriveden Opiston osuutta koskevat tiedustelut:

Reijo Virtanen:

reijo.virtanen@kvs.fi

050 3833951

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *