Liisamari Seppälä PÄIVÄKIRJAN KIRJOITTAMISESTA

Liisamari Seppälä: Päiväkirjan kirjoittaminen oman elämän ymmärtämisen ja jäsentelyn työkaluna, pro gradu 2014

Seppälä tutkii pro gradussa päiväkirjan pitämistä oman elämän käsittämisen välineenä. Tutkimuskohteena on luovan kirjoittamisen tutkimukselle ominainen omaelämäkerrallisen kirjoittamisen tarkastelu ja reflektointi. Aineistona on seitsemäntoista hänen vuosina 2000 – 2003 kirjoittamaansa päiväkirjaa.

Seppälä tarkastelee tutkimuksessaan myös sitä, mikä ero on itseä varten laaditulla päiväkirjalla ja lukijoille tarkoitetulla romaanilla. Tämän myötä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, mitä kirjoittaa yksityisesti ja mitä julkisesti.

Päiväkirjan ja romaanin tutkimisen vertailukohteena ovat Aila Meriluodon Ruotsin vuosien päiväkirjat sekä niihin läheisesti liittyvä Peter-Peter-romaani (1972). Seppälä rinnastaa Meriluodon päiväkirjojen ja romaanin hänen omaan päiväkirjaansa ja romaaniin.  Vieraan kielen läsnäolon tarkastelu sekä Meriluodon että Seppälän omassa tekstissä syventää hyvin tutkimusta.

Pro gradu tutkimus on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston tietokannassa:

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/43058

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *