Nimen kehitteleminen teokselle

Kuinka Pasi Ilmari Jääskeläisen teokset ovat saaneet nimensä? Lumikko ja yhdeksän muuta (2007), Taivaalta pudonnut eläintarha (2008), Harjukaupungin salakäytävät (2010) ja Sielut kulkevat sateessa (2013) eivät yksikään ole Jääskeläisen käyttämä työnimi, vaan nimet ovat syntyneet kustantamon ja kirjailijan yhteistyönä.

Noora Kukkonen selvittää kirjallisuuden pro gradussaan miten kirjailija Pasi Ilmari Jääskeläinen, hänen kustannustoimittajansa sekä Atena -kustantamo kehittelevät teosten nimiä. Pasi Ilmari Jääskeläisen ja kustannustoimittaja Kanerva Eskolan haastatteluista koottu aineisto osoittaa, mitä kaikkea on huomioitava kun kirjalle kehitellään nimeä.

Tutkimus nojaa teoreettisesti pääasiassa Gérard Genetten kynnystekstejä koskeviin huomioihin, jota täydennetään Pirjo Lyytikäisen ja Mikko Keskisen kynnystekstejä käsittelevillä artikkeleilla.