Nuorten digitarinat hanke 2015-17

NÄKYMÄTTÖMÄT – Nuorten digitarinat 2015 -17 on laaja hanke, joka tekee elämää näkyväksi. Se on EU-hanke, jonka keskeinen osa on tehdä Jyväskylässä taustatutkimusta, koota tietoa ja ideoita perustaksi nuorten digitarinoiden työpajoihin. (Anteeksi hallinnollinen kieli, tama kirjoitetaan auki ja konkreettiseksi vähitellen). Jyväskylän yliopistosta mukana on tutkijoita ja opiskelijoita.

Esimerkkejä käytettävistä menetelmistä nuorille ovat mm.
– Digitaalinen, omakuvallinen tarinallistaminen.
– Oman kertojuuden työstäminen ja taitojen kehittäminen erilaisia, esimerkiksi koomisia, kertojaääniä rakentamalla
– Tulevaisuuteen sijoittuvien tarinoiden hyödyntäminen oman elämän suuntaamisessa
– Sanallisen ja kuvallisen yhdistäminen, miksaaminen, populaarigenret sarjakuvissa, videoissa ja animaatioissa

Digitarinoiden tekemisen taidot auttavat kehitetään nuorten toimijuutta ja itseilmaisutaitoja. Toimintamalli (TOIVO), joka sisältää 1) omaelämäkerrallisia kerrontatapoja ja menetelmiä sekä 2) taiteellisten ilmaisukeinojen yhdistelmiä, jotka tukevat työ- ja koulutuspaikan hakemisessa tarvittavien tekstitaitojen kehittymistä.

Omaelämäkerrallisella kirjoittamisella tuetaan myös muuta kuin sanallista ilmaisua. Omaa tarinaa voi kertoa erilaisin ilmaisun keinoin, omakuvien avulla tai fiktiivisten henkilöiden ja tilanteiden kautta. Tavoitteena on auttaa kutakin luomaan itselleen merkityksellistä tarinaa. Hankkeessa tarjotaan mahdollisuus työpajatyöskentelyyn sanallisen ilmaisun ohella animaatio-, video-, valokuva-, kuva-, sarjakuvaja tanssitaiteen ilmaisun keinoin.

Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen tukeutuu miksaamiseen – esim. musiikki, elokuva ja pelit – yhdistelemistä oman elämän ilmaisun tukena. Nuoren arkielämän tarkastelun vahvistamiseksi hyödynnetään voimauttavan päiväkirjan ja kuva- tai videopäiväkirjan menetelmiä. Koomisen ja hauskan elämäntarinan kerrontaa käytetään voimaannuttavasti. Lopputuloksena syntyy monimediaisia teoksia, jotka kuvaavat nuorten omaa elämäntilannetta ja tulevaisuuden tavoitteita.

Nuorten digitarinat hankkeeseen osallistuvat Turun AMK:n, Seinäjoen AMK:n ja Jyväskylän yliopiston TAIKU, kirjoittaminen. Nuorten digitarinoita pilotoidaan yhteistyössö Turun, Seinäjoen ja Jyväskylän kirjastojen ja nuorisotyön kanssa.