Creative Writing Research Journal

KIRJOITTAMISEN TUTKIMUKSEN JULKAISU

Scriptum Creative Writing Research Journal on vertaisarvioitu luovan kirjoittamisen tutkimuksen open access – julkaisu. Scriptumin julkaisukielet ovat englanti ja suomi. Julkaisu kuuluu JUFO luokittelun piiriin. Se on JYX ja EBCSCO indeksoitu Scriptum ilmestyy 2 – 3. kertaa vuodessa. Artikkelin suunnitelmia tai käsikirjoituksia voi tarjota jatkuvasti toimitukselle
osoitteessa: creativewritingstudies@jyu.fi

Päätoimittajana on dosentti Risto Niemi-Pynttäri, Jyväskylän yliopistosta. Scriptumia julkaisee Musiikin taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, jossa kirjoittaminen on oppiaine, josta on mahdollista tehdä väitöstutkimusta. Kirjoittamisen oppiaine kuuluu eurooppalaiseen kirjoittajakoulujen yhdistykseen (EACWP – European Association of Creative Writing Programs).

Millaisia artikkeleita, esseitä ja arvioita julkaisemme?

Scriptum on luovan kirjoittamisen tutkimusjulkaisu. Sen pääalueet ovat luovan kirjoittamisen pedagogiikka, uusi mediakirjoittaminen, hoitava kerronta ja kirjoittamisterapia, narratiivinen omaelämäkerta, luovuus ja kirjoittamisen prosessi, poetiikka ja retoriikka, tekijätutkimus ja kirjallisuuden taiteellinen tutkimus.

Scriptum julkaisee artikkeleita, jotka läpäisevät vertaisarvion. Kun artikkeli on tullut toimitukseen, se anonymisoidaan, ja tekstin arvioi kaksi asiantuntijaa. Heillä ei ole suhdetta tekijään, ja he ovat myös toimituksesta riippumattomia. Näin referee-lausunnot artikkelista ovat asiantuntevia ja puolueeton.

Jos haluat julkaista artikkelin sijaan esseen tai arvion uudesta tutkimuskirjallisuudesta, ota yhteyttä toimitukseen.

creativewritingstudies@jyu.fi

Julkaisusta

About the journal

The board of the journal

Vertaisarviointi