Julkaisusta

Scriptum Creative Writing Research Journal on vertaisarvioitu luovan kirjoittamisen tutkimuksen julkaisu. Scriptumin julkaisukielet ovat englanti ja suomi. Kirjoittajaa ei veloiteta artikkelin julkaisemisesta, Scriptum on Open Access -julkaisu ja kuuluu JUFO luokittelun piiriin. Se on JYX ja EBCSCO indeksoitu.

Julkaisija: Jyväskylän yliopisto, Musiikin, Taiteiden ja Kulttuurin tutkimuksen laitos
ISSN 2342-60

COPYRIGHT

Scriptumissa julkaistujen tekstien copyright -oikeudet kuuluvat tekijöille. Artikkelit julkaistaan creative commons -ehtojen mukaisesti ( Creative Commons Attribution-NonCommercial License CC BY-NC). Tämä salli tekstien ei-kaupallisen kopioinnin, käytön, levityksen ja julkisen jakamisen, sekä sallii edelleen kehittelyn sekä näiden tekstien jukisen jakamisen digitaalisilla alustoilla.

EETTISET OHJEET

Scriptum edellyttää kirjoittajilta, toimittajilta ja arvioijilta eettisyyttä.

Plagiarismi. Tarjotessaan artikkelia, esseetä tai arviota Scriptumiin julkaistavaksi tekijä ilmaisee samalla tarjoavansa tekstiä, jonka tekijä hän on. Tekijä on vastuussa, kun plagiaattiohjelma tarkistaa tekstin.

Toimittajat vakuuttavat, että luovutettu teksti on ennen julkaisemista luottamuksellinen, ja kaikki julkaisemisprosessiin liittyvä tieto jää luottamukselliseksi.

Päätoimittaja noudattaa tasapuolista, rehellistä ja läpinäkyvää julkaisutoimintaa. Hän julkaisee tarvittavat korjaukset, tarkennukset tai anteeksipyynnöt.

Anonyymi vertaisarvio

Kun Scriptumin toimitus on vastaanttanut artikkelin, se ohjataan kahdelle vertaisarvion tekijälle. He eivät saa tietoon kirjoittajan nimeä, ja heidän nimensä jää vain toimituksen tietoon (double blind review).

SCRIPTUMIIN tarjottu käsikirjoitus arvioidaan kahden, kompetenssiltaan kirjoittajan tasoisen tutkijan toimesta. Sen tarkoituksena on varmistaa käsikirjoituksen taso juuri siihen liittyvän tutkimusalueen kannalta. Vertaisarvion tarkoituksena on siis laadun takaaminen, käsikirjoituksen parantaminen, sekä luotettavuus. Vertaisarviota käytetään takaamaan tutkimusartikkeleiden julkaisukelpoisuus,

Vertaisarvioiden tekijät vakuuttavat, että kaikki käsikirjoitukseen liittyvä tieto pidetään luottamuksellisena. Vertaisarvion tavoitteena on auttaa Scriptumin toimittajaa tekemään oikeita toimituksellisia ratkaisuja, sekä tukemaan tekijää käsikirjoituksen parantamisessa. Arvioijien tulee tarkastella käsikirjoitusta pelkästään tekstin sisällön perusteella. Esitetyn arvion tulee olla puolueeton, rehellinen ja selkeä; henkilökohtainen työn tai tekijän arvostelu on epäasianmukaista.

Julkaisija takaa ympäristön joka tukee toimituksellinen riippumattomuutta sekä julkaisemisen eettisyyttä.

Millaisia artikkeleita, esseitä ja arvioita julkaisemme?

Scriptumon luovan kirjoittamisen tutkimusjulkaisu. Sen pääalueet ovat luovan kirjoittamisen pedagogiikka, uusi mediakirjoittaminen, adaptaatio, hoitava kerronta ja kirjoittamisterapia, narratiivinen omaelämäkerta, luovuus ja kirjoittamisen prosessi, poetiikka ja retoriikka, tekijätutkimus ja kirjallisuuden taiteellinen tutkimus.

Scriptum julkaisee artikkeleita, jotka läpäisevät vertaisarvion. Jos haluat julkaista esseen tai arvion uudesta tutkimuskirjallisuudesta, ota yhteyttä toimittajaan. creativewritingstudies@jyu.fi

Vertaisarvioitu artikkeli

Kun artikkeli on tullut toimitukseen, se arvioidaan nimettömänä kahden riippumattoman ja anonyymin asiantuntijan toimesta.

Tekstin pituus

Scriptumissa julkaistavan artikkelin tai esseen ei tulisi olla pitempi kuin 7 500 sanaa. Arvon pituus tulisi olla alle 3 500 sanaa. Käytä yleistä fonttia (esim. Times New Ro-man), fontin koko 12 sekä 1,5 riviväli.

Rakenne

Artikkelissa tulee olla otsikko, abstrakti ja avainsanat ennen varsinaista tekstiä. Lähdeluettelo lopussa. Esseessä rakenne noudattaa johdanto, käsittely, päätäntö -jäsennystä, mutta teksti on käsittelytavaltaan vapaa.

Tekijätiedot

Käsikirjoituksessa tulee olla tekijän/tekijöiden koko nimi, oppiarvo ja asema.
• 250 sanan abstrakti.
• 3–5 avainsanaa.
• Kirjoittajasta 200 sanaa.