Vertaisarviointi

Scriptum -lehden artikkelikäsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin eli referee-menettelyn, joka tapahtuu anonyymisti (double- blind review). Refereet eivät saa tietää käsikirjoitusten tekijöiden henkilöyttä, vaan tekstit arvioidaan nimettöminä. Refereen antajia on kaksi. Lisäksi toimituskunta voi antaa oman arvionsa artikkelista.

Refereet kirjoittavat 1–3 liuskan mittaisen arvion käsikirjoituksesta. Refereen antajia pyydetään kiinnittämään huomiota alla mainittuihin kysymyksiin.Artikkelikäsikirjoituksia arvioidaan seuraavin kriteerein: 
– Kuinka tärkeä on käsikirjoituksen aihepiiri? 
– Miten kirjoittaja hallitsee aihepiirin (metodisesti, teoreettisesti ja käsitteellisesti)? 
– Onko artikkelin rakenne ja argumentoinnin eteneminen selkeää ja perusteltua? 
– Mikä on käsikirjoituksen kokonaisanti jo olemassa olevan tutkimuksen kannalta? 
– Miten käsikirjoitusta voisi parantaa, jos siinä on julkaisun aineksia? 
– Miten tekstiä voisi parantaa kieliasun tai luettavuuden näkökulmasta?

Arvion lopuksi käsikirjoitus sijoitetaan johonkin seuraavista luokista: 
(1) Käsikirjoitus voidaan julkaista sellaisenaan.
(2) Käsikirjoitus voidaan julkaista vähäisten korjausten jälkeen.
(3) Käsikirjoitus voidaan julkaista laajojen muutosten jälkeen.
(4) Käsikirjoitusta ei suositella julkaistavaksi.