Subjunktiivinen tila kirjoittajaryhmässä

emiliaKarjula

Emilia Karjulan artikkeli Subjunktiivisesta tilasta on luettavissa täällä: Scriptum vol 2

Karjula käsitteli POETRIES -konferenssin esitelmässään (15,8.2014) subjunktiivisen tilan käsitettä ja sen mahdollisuuksia ja vaikutuksia kirjoittajaryhmän toiminnassa. Karjula kertoi tutkivansa asiaa väitöskirjassaan, ja näkökulmaan ja tutkimusmenetelmiin vaikuttivat selvästi hänen aiemmat folkloristiikan opintonsa. Karjulalle rituaalin käsite oli tärkeä, ja hän tulkitsi rituaaleiksi monet sellaiset asiat, joita kirjoittajat tekevät päästäkseen kirjoittamaan. Subjunktiivisella tilalla Karjula tarkoittaa tavallisen arkielämän ulkopuolista tilaa, jossa luovuus vapautuu. Subjunktiivisen tilan saavuttamisessa erilaiset rituaalit – kuten yksinkertaisimmillaan kynttilöiden sytyttäminen – on tärkeää. Jos tilassa ollaan yhdessä, kuten kirjoittajaryhmässä, on tärkeää, että osallistujat hyväksyvät tilan arkimaailmasta poikkeavat säännöt: täällä epätavalliset asiat ovat sallittuja ja hyväksyttyjä. Useimpia tämä helpottaa ja vapauttaa, mutta on myös niitä, jotka eivät halua heittäytyä mihinkään tiloihin ja kokevat tämänkaltaisen työskentelyn vaivaannuttavana.

Karjulan mukaan kirjoittamisen maantiede on maailmalla nyt ajankohtainen tutkimusaihe, ja omissa tutkimuksissaan hän on havainnoinut tilan vaikutusta kirjoittamiseen. Ryhmä on kirjoittanut esimerkiksi ulkona puistossa ja dramaattisesti lavastetussa tilassa ja kertonut kokemuksistaan. Osa havaintoja ovat myös yhteiset teemat ja aiheet, jotka tarttuvat kirjoittajasta toiseen yhteisessä tilassa kirjoitettaessa. (Tuula Ojapelto)