Verkkoproosa (2007)

verkkoproosa.php

 

Puheen ja kirjakielen välinen jännite on yksi keskeisiä voimia kirjoittamisessa. Puheenomaisten piirteiden tyylittely kirjoituksessa on proosaa. Verkkoproosa on sukua taideproosalle, se on epämuodollista ja tyyliin pyrkivää kirjoitusta. Verkkoproosaan liittyy myös erityinen mahdollisuus puhua henkilökohtaisella äänellä julkisesti. Proosa mahdollistaa sen että verkkopäiväkirjoissa voidaan puhua yksityisistä asioista julkisesti, yksityisyyttä paljastamatta. Verkkoproosa, tutkimus dialogisesta kirjoittamisesta (2007) on Risto Niemi-Pynttärin teoreettinen katsaus luovaan kieleen verkossa.
Linkki JYU tietokantaan