SCRIPTUM 2015 Summer is published !

Scriptum Creative Writing Research Journal 2 vol 2/2015

Vasilis Papageorgiou: The Art of Researching • 4
Articles:
Päivi Kosonen: Creative Autobiography, from Self-knowledge to the Teaching of Writing • 14
Martin Štoll: The Precondition of Creative Work • 46
Amir Or: On Editing and Feedback in the Poetry Workshop • 63
Johanna Pentikäinen: Elokuvat Luokka ja Freedom Writers kirjoittamisen kuvauksina ja reflektion osana • 82

University of Jyväskylä / Department of Arts and Culture Studies  issn 2342-6039

SCRIPTUM 2 is published !

SCRIPTUM
Creative Writing Research Journal vol 2, 1/2015

The refereed Journal can be downloaded:
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45242
Jyväskylä University Dicital Archive JYX, open  access

Katsaus:
Risto Niemi-Pynttäri
: kirjoittaja on potilaan omainen
Creative Writing Conference:
Philip Gross: “roots in the air…”
the teaching of creative writing in uk universities • 23
Alain André: do our early readings matter
for the way we write and teach? • 46
Jūratė Sučylaitė: creative writing as a tool
in rehabilitation and educational work • 71
Fritz Ostermayer: creativity is overrated!
is creativity overrated? • 92
Articles:
Hanna Kuusela: writing together
Mapping the Terrain of Contemporary Collaborative Writing • 103
Emilia Karjula: subjunktiivinen tila
kirjoittajaryhmässä • 136
Tuomo Lahdelma and Jarmo Valkola: guilty pleasures
Moral Order, Meaning, and Cinematic Form
in Alfred Hitchcock’s Films • 172
Kirjallisuuskatsaus:
Anne Mari Rautiainen:
Emilia Karjula (toim.) Kirjoittamisen taide ja taito • 220

 

SCRIPTUM Volume 1 Issue 1 (Fall 2014) ISSN:n, 2342-6039

Sabine Scholl: GIFT OF THE GODS OR CREATIVE LAB? How to Teach Literary Writing in Europe

Fiona Hamilton: WORDS AND THRESHOLDS an exploration of writing process and practice

Noora Kaikkonen and Karoliina Kähmi:  Creativity and mental disorders – is there a connection?

Niina Repo and Taina Kuuskoski: SANATAIDETTA KRIISIPIIRILLE tutkimus voimaannuttavasta, unista ammentavasta kirjoitusprojektista

Mirka Korhola: KYLMÄ UNI Kauhu kirjoittavan kehon ja sanojen suhteena

 

KIRJALLISUUSKATSAUKSET:
SATU ERRA: Theresa Lillis: The sociolinguistics of writing
OUTI KALLIONPÄÄ: Natalie Golberg: The True Secret of Writing: Connecting Life with Language
RISTO NIEMI-PYNTTÄRI: Frank Farmer: After the Public Turn: Composition, Counterpublics and the Citizen Bricoleur  

 https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44274

The First Scriptum is here !

SCRIPTUM Volume 1 Issue 1 (Fall 2014) ISSN:n, 2342-6039 The First Scriptum starts with an updated view on writer’s Academies in the German speaking part of Europe, but Writing therapy is the leading theme in the articles.

Sabine Scholl: GIFT OF THE GODS OR CREATIVE LAB? How to Teach Literary Writing in Europe

Fiona Hamilton: WORDS AND THRESHOLDS an exploration of writing process and practice

Noora Kaikkonen and Karoliina Kähmi Creativity and mental disorders – is there a connection?

Niina Repo and Taina Kuuskoski: SANATAIDETTA KRIISIPIIRILLE tutkimus voimaannuttavasta, unista ammentavasta kirjoitusprojektista

Mirka Korhola KYLMÄ UNI Kauhu kirjoittavan kehon ja sanojen suhteena

 

KIRJALLISUUSKATSAUKSET:
SATU ERRA: Theresa Lillis: The sociolinguistics of writing
OUTI KALLIONPÄÄ: Natalie Golberg: The True Secret of Writing: Connecting Life with Language
RISTO NIEMI-PYNTTÄRI: Frank Farmer: After the Public Turn: Composition, Counterpublics and the Citizen Bricoleur  

Jyväskylä University Dicital Archive JYX, open  access https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44274

Areas of SCRIPTUM Creative Writing Studies

POETICS, Studies on composing the text; the genres of prose, lyrics and drama, the style, experimental and methodical writing, programmed poetry, writing as philosophical asking.

PROCESS OF WRITING, Studies on schemes and composing the text, skills and virtuosity of writing, creative process, different versions of the text, textual criticism, verbal choices, shadows of the story, online writing, improvisation, editing, co-operation and collaborative writing.

ARTISTIC RESEARCH, authors researching their own art, art as research.

LITERARY THEORY Studies on narratology, intertextuality, tropes and the figures of the text or metafiction. Theories related in creative writing.

RHETORIC Studies on expression and audience, reader, public spheres.

PEDAGOGY OF WRITING  Studies on teaching children and young in verbal art, writing in schools, free groups and internet forums, workshops of writing, master and novice, comments between authors.

POETRY THERAPY Studies in writing and mourning, depression, mental health, individual therapy, healing narratives and metaphors, healing groups, writing and self care, web healing.

SOCIAL MEDIA Studies on digital writing, visual rhetoric with writing, social publicity, networks between writers.

MEDIA WRITING Studies on film and multimedia and writing, manuscripts, adaptation of literature on multimedia, visual narrative, voice in narrative and poetry.

Call for Papers/autumn 23.10.2014

imageSc01

SCRIPTUM Publications of Writing Research is a refereed, European open access publisher of scholarly articles in Creative Writing Studies. The first publication is Scriptum Spring 2014, and the Call for papers for Autumn 2014 is open, and the dedline is 23.10.2014. Articles or monographs will be published in Finnish or in English.

The Publisher is Jyväskylä University Department of Arts and Culture Studies.

Main areas of the Publication:
Writing Process, Pedagogy of Composition, Poetry Therapy, Media
Writing Studies, Adaptation, Literary Theory, Rhetoric, Poetics of Writing, Authorship Studies and Artistic Research of Literature.

The editorial board of SCRIPTUM
Juhani Ihanus, Docent, University of Helsinki poetry therapy

Päivi Kosonen, Docent, University of Turku autobiographical studies

Tuomo Lahdelma, Prof.University of Jyväskylä, authorship studies, translation studies

Johanna Pentikäinen, PhD. University of Helsinki, pedagogy of creative writing, artistic research of literature

Daniel Soukup, PhD. Josef Skvorecky Literary Academy Prague,and European Association of Creative Writing Programs

Jarmo Valkola, Prof. University of Tallin, Media writing and adaptation studies

Editor-in-Chief: Risto Niemi-Pynttäri, PhD University of Jyvaskyla Poetics and social media writing

Submitted articles undergo a supportive review process and
a referee process by two mentors.

Second SCRIPTUM will be published at  the end of 2014. We welcome 400 word abstracts
or full manuscripts and proposals for reviews. The editorial board of the
publications reserves the right to evaluate and decide which articles will
be published, based on the referee statements. Once accepted for publication,
the efficient editorial board assists and supports the writers throughout
the publication process. Authors must confirm that the submitted manuscript
has not been published previously or submitted for publication elsewhere.

Deadline for abstracts or full manuscripts is 23.10.2014.
More information and instructions for authors by email:
creativewritingstudies@jyu.fi

Kirjoittamisen tutkimuksen SCRIPTUM julkaisun alueet

POETIIKKA tutkimuksen kohteina ovat mm. tekstin valmistaminen ja proosan, lyriikan ja draaman genret, tyyli, kirjoittamisen metodisuus, kirjoittaminen kysymisenä.

KIRJOITTAMISEN PROSESSI, tutkimuksen kohteina ovat mm. tekstin hahmottaminen, kirjoittamisen taito ja virtuoosimaisuus, luova prosessi, tekstin eri versiot, verbaaliset valinnat, tarinan varjot, online kirjoittaminen, improvisaatio, editointi, yhteistyö ja yhteiskirjoittaminen.

TAITEELLINEN TUTKIMUS, kirjoittamalla tutkiminen, taide itse tutkimisena.

KIRJALLISUUSTEORIA tutkimuksen kohteina ovat mm. narratologian, intertekstuaalisuuden, kielen trooppien ja figuurien, metafiktion teorioiden suhde kirjoittamiseen.

RETORIIKKA tutkimuksen kohteina ovat mm. ilmaisu ja lukija, yleisö ja julkiset alueet.

KIRJOITTAMISEN PEDAGOGIA, tutkimuksen kohteita ovat mm. lasten ja nuorten sanataideohjaus, kirjoittaminen koulussa, vapaat kirjoittajaryhmät, verkkofoorumit, kirjoittamisen työpajat, kirjailijaohjaus, kirjailijoiden keskinäinen kommentointi.

KIRJALLISUUSTERAPIA tutkimuksen kohteita ovat mm. kirjoittaminen ja surutyö, depressio, mielenterveys, yksilöterapia, hoitava narratiivisuus tai metaforisuus, hoitavat kirjoittajaryhmät, kirjoittaminen ja itsehoito, nettiauttaminen.

SOSIAALINEN MEDIA ja kirjoittaminen, tutkimuskohteita ovat mm. digitaalinen kirjoittaminen, multimediaalinen kirjoittaminen, visuaalinen retoriikka, sosiaalinen julkisuus, kirjoittajien verkostoituminen.

MEDIAKIRJOITTAMINEN tutkimuskohteita ovat mm. filmi ja multimedia, medialle kirjoittaminen, käsikirjoittaminen, kirjallisuuden adaptaatio elokuvaksi, visuaalinen kerronta, ääni ja kerronta sekä runous.

Artikkeliehdotukset 23.10.2014

imageSc01

SCRIPTUM on kirjoittamisen tutkimuksen referee-julkaisu, jossa ilmestyy
eurooppalaista creative writing –tutkimusta. Ensimmäinen julkaisu ilmestyy keväällä 2014.
Artikkeleita ja arvioita julkaistaan suomeksi tai englanniksi.

Deadline syksyn Scriptumin abstrakteille tai täysille käsikirjoituksille on 23.10. 2014

Julkaisija on Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän yliopisto.

Keskeiset tutkimusalueet: Kirjoittamisen pedagogia, kirjallisuusterapia,
mediakirjoittaminen, adaptaatio, tekijyys,kirjallisuusteoria, retoriikka,
poetiikka ja taiteellinen tutkimus.

SCRIPTUM –toimituskunta:

Juhani Ihanus, Dosentti, Helsingin yliopisto, kirjallisuusterapia

Päivi Kosonen, Dosentti, Turun yliopisto, elämäkertatutkimus

Tuomo Lahdelma, Professori, Jyväskylän yliopisto, tekijyys,
kääntäminen, kirjoittamisen prosessi.

Johanna Pentikäinen, FT, Helsingin yliopisto, kirjoittamisen pedagogia,
taiteellinen tutkimus.

Daniel Soukup, FT. Josef Skvorecky Akatemia, Praha, sekä European Association
of Creative Writing Programs

Jarmo Valkola, Professori, Tallinnan yliopisto, mediakirjoittaminen ja adaptaatio.

Päätoimittaja: Risto Niemi-Pynttäri, FT, Jyväskylän yliopisto,
poetiikka, retoriikka ja sosiaalinen media.

Ensimmäinen julkaisu ilmestyy keväällä 2014. Otamme vastaan 400 sanan abstrakteja,
tai käsikirjoituksia sekä ehdotuksia alan kirja-arvioiksi. Artikkeleiden täytyy olla aiemmin
julkaisemattomia, eikä niiden julkaisusta ole sovittu muualle. Toimituskunta arvioi ja
päättää mitkä refereelausuntoihin perustuvat artikkelit julkaistaan.
Hyväksytyt artikkelit saavat toimitusapua, ja ne pääsevät kahden ohjaajan referee -prosessiin.

Deadline abstrakteille tai täysille käsikirjoituksille on 15.9. 2014

Lisätietoa ja ohjeita tekijöille saa toimituksen osoitteesta. creativewritingstudies@jyu.fi

SCRIPTUM call for papers 15.1.2014

imageSc01

SCRIPTUM Publications of Writing Research is a refereed, European open access publisher of scholarly articles in Creative Writing Studies. The articles or monographs will be published in Finnish or in English.

The Publisher is Jyväskylä University Department of Arts and Culture Studies.

Main areas of the Publication:
Writing Process, Pedagogy of Composition, Poetry Therapy, Media
Writing Studies, Adaptation, Literary Theory, Rhetoric, Poetics of Writing
and Artistic Research of Literature.

The editorial board of SCRIPTUM
Juhani Ihanus, Docent, University of Helsinki poetry therapy

Päivi Kosonen, Docent, University of Turku autobiographical studies

Tuomo Lahdelma, Prof.University of Jyväskylä, authorship studies, translation studies

Johanna Pentikäinen, PhD. University of Helsinki, pedagogy of creative writing, artistic research of literature

Daniel Soukup, PhD. Josef Skvorecky Literary Academy Prague,and European Association of Creative Writing Programs

Jarmo Valkola, Prof. University of Tallin, Media writing and adaptation studies

Editor-in-Chief: Risto Niemi-Pynttäri, PhD University of Jyvaskyla Poetics and social media writing

Submitted articles undergo a supportive review process and
a referee process by two mentors.

First publication will be at Spring 2014. We welcome 400 word abstracts
or full manuscripts and proposals for reviews. The editorial board of the
publications reserves the right to evaluate and decide which articles will
be published, based on the referee statements. Once accepted for publication,
the efficient editorial board assists and supports the writers throughout
the publication process. Authors must confirm that the submitted manuscript
has not been published previously or submitted for publication elsewhere.

Deadline for abstracts or full manuscripts is 15.1.2014.
More information and instructions for authors by email:
creativewritingstudies@jyu.fi