Kirjoittajasta kirjailijaksi, käsikirjoituksesta romaaniksi

Liisa Rinteen Kirjoittajasta kirjailijaksi, käsikirjoituksesta romaaniksi tutkii kirjailijuuden syntyä työpäiväkirjojen perusteella.

Työn taiteellisesta osasta on muokattu esikoisromaani Odotus (Atena 2015). Romaani käsittelee entisen kasvatuslapsen kehitystä vanhemmuuteen, siihen liittyviä odotuksia sekä äitiyden kokemuksia. Teoksen ytimenä on tilanne, jossa minäkertoja odottaa esikoistaan, käsittelee suhdetta kasvatusvanhempiinsa ja valmistautuu tapaamaan biologisen äitinsä. Tämä tilanne antaa hänelle aiheen muistella elämäänsä, jolloin lukija saa sitä kuvan. Kerronta ei rajaudu vain minäkertojan kokemuksiin, muistoihin lapsuudesta, kasvatusvanhemmista, minäkertojalle tuntematon biologinen äiti saa myös äänen. Romaanin runollinen proosa on aistillista ja detaljeiltaan rikasta kieltä. Tarina hahmottuu episodeina, ja keskeisten tapahtumien emotionaalinen merkitys on toimintaa keskeisempää.

Liisa Rinteen lähtökohtana on se, kuinka romaanin valmistuminen ja kirjailijan identiteetti liittyvät yhteen. Miten kirjoittajasta tulee kirjailija ja miten romaanin aihiosta tulee käsikirjoitus ja julkaistu teos. Tutkielmassa nostetaan esiin haasteellisia, innostavia kysymyksiä, erityisesti naisena kirjoittamiseen liittyen.

Työhön sisältyy runsain mitoin kirjailijan viisautta, erityisesti pohdinnat lukemisen ja kirjoittamisen suhteesta osoittavat, kuinka olennaisesti lukeminen on vaikuttanut esikoiskirjailijan tyylillisiin pyrkimyksiin. Kirjoittamisoppaat ovat paljon esillä tutkimuksessa, mutta mallien ottamisen sijaan Liisa Rinne käy dialogia niiden kanssa. Vuoropuhelu on syvällistä, ja dialogi välittyy työpäiväkirjaan sekä kirjeisiin asti.

Liisa Rinne käsittelee pro gradussaan esikoisteoksen syntyprosessia ja kirjailijaksi tulemista. Hän keskustelee lukukokemuksistaan ja kirjailijan työstä. Tutkimus on antoisaa luettavaa niille, jotka ovat kiinnostuneet esikoisteoksen syntyprosessista, naisena kirjoittamisesta, lukemisen merkityksestä kirjoittamiselle ja suhteesta muiden kirjailijoiden työskentelytapoihin.

 

Liisa Rinne: KIRJOITTAJASTA KIRJAILIJAKSI, KÄSIKIRJOITUKSESTA ROMAANIKSI
1. JOHDANTO
Sanoista romaani – kirjoittajaidentiteetti ja kirjoittamisen prosessi

2. MINÄ KIRJOITTAJANA – KIRJOITTAJAIDENTITEETTI
2.1 Kirjailija vai kirjoittaja?
2.2. Minä kirjoittajana
2.3. Naistekijyys
2.4. Oma kokemus sanoiksi – naiskirjoittaminen ja muita variaatioita kielen reunalla 16

3. KIRJOITTAMISEN JA LUKEMISEN RAJAPINNALLA
3.1. Lukijasta kirjoittajaksi, kirjoittajasta lukijaksi
3.2. Kirjoitusoppaat
3.3. Kirjoittamisen prosessi
3.4. Kirjoittamisen rytmi – kirjoittaminen fyysisenä kokemuksena

4. KÄSIKIRJOITUKSEN VAIHEET
4.1. ”Kääritään hihat, ruvetaan hommiin”
4.2. Tarina – mistä kerrotaan ja miten kerrotaan?
4.3. Henkilöt
4.4. Juoni
4.5. Yksityiskohta, tekstin pienin yksikkö

5. YKSITYISESTÄ JULKISEKSI
5.1. Palaute
5.2. Kustannussopimus
5.3. Luopuminen osana kirjoitusprosessia

6. LOPUKSI
”Hyvä Mrs. Woolf”