Kirjoittamisen taide ja taito (Atena 2014)

traditioiden merkitys kirjoittamisessa,
kirjoittajan tausta-aineistot
proosan rakenne
kertojaratkaisut
omaelämäkerrallinen kirjoittaminen
kirjoittajaidentiteetti ja palautteen merkitys
yhteiskirjoittaminen
kirjoittamisen muusat
diskursiivinen vallankäyttö
käsikirjoituksen julkaiseminen
kirjailijan työ.

kirjoittamisenTaide.phpNämä ovat uuden kirjoittamista käsittelevän artikkelikokoelman Kirjoittamisen taide ja taito aiheita. Teos keskittyy kirjoittajan työn käytännön kysymyksiin unohtamatta käsitteellistäviä ja kontekstualisoivia näkökulmia. Teoria ja käytäntö yhdistyvät artikkeleissa sujuvasti, ja monet teksteistä soveltuvat eri tekstilajien kirjoittamisen tueksi sekä luovaa kirjoittamista opiskeleville.

Artikkelit jakavat Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaineeseen kertynyttä tietoa ja osaamista.

Tekijät ovat luovaa kirjoittamista opiskelleita ja opettavia kirjoittajia, tutkijoita ja kirjailijoita. Kirjan toimittaja Emilia Karjula opettaa kirjoittamista Turussa ja tekee Jyväskylään väitöskirjaa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *