Kirsi Heimonen: The Touch of Words in Dance

Yliopistotutkija Kirsi Heimonen Taideyliopistosta kirjoittaa Scriptum 2022/1 artikkelissaan nimeltä The touch of words : obscure spatial encounters sanojen kosketuksesta.

Kosketuksella tai liikutuksella (touch) viitataan tässä kuuntelemisen, havaitsemisen, liikkumisen ja kirjoittamisen muotoihin. Liikuttajana ovat kirjoitukset, jotka välittävät Suomalaisiin mielisairaaloihin liittyviä muistoja ja kokemuksia. Artikkeli kuuluu Kehoon kaiverrettu nimisen tutkimusprojektin tuloksiin. Artikkelin perustana ovat ne vaikutukset, joita mielisairaalamuistojen lukemisella on ollut tutkija-tanssija Kirsi Heimoselle. Hänen tutkimuksensa tausta on tanssissa, koreografiassa, somaattisen liikkeen harjoittelussa ja kokeellisessa kirjoittamisessa. Fenomenologinen lähestymistapa on ollut lhänen taiteellisten tutkimushankkeidensa lähtökohtana.