Sanallistaminen luovuusterapioissa haku 16.12. 2016 mennessä

Kouluttaudu luovuusterapian moniosaajaksi Eino Roiha Instituutissa 20.1.-19.11.2017!

Sanallistamiskoulutuksessa kirjallisuusterapiaan yhdistetään musiikin, valokuvan ja kuvataiteen terapeuttisia menetelmiä.  Koulutus antaa valmiudet käyttää luovuusterapeuttisia menetelmiä tarkoituksenmukaisesti asiakastyössä sekä oman työn voimavarana.

Päivä-/monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus muodostaa prosessiluonteisen yhtenäisen kokonaisuuden, jossa on 23 lähiopetuspäivää (2-3 pv/kk).

Koulutukseen valitaan n. 15 osallistujaa hakemusten ja haastattelujen perusteella.

Kenelle:
Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle sekä eri alojen taiteilijoille  ja kulttuurin parissa toimiville, joilla on oman alansa korkea- tai opistoasteen tutkinto. Koulutus antaa valmiudet käyttää luovuusterapeuttisia kerronnallisia ja toiminnallisia menetelmiä tarkoituksenmukaisesti asiakastyössä sekä oman työn voimavarana.

Kouluttajat:
Koulutuksen tieteellinen johtaja: FT, dosentti Juhani Ihanus
Kirjallisuusterapiaohjaaja FT Karoliina Maanmieli
Kirjallisuusterapiaohjaaja Katri Kluukeri

Muut kouluttajat:
Valokuvaterapia
: psykiatrian erikoislääkäri, valokuvaterapeutti Riitta Teittinen
Musiikkiterapia:
Musiikkiterapeutti FM Riitta Koski-Helfenstein
Taideterapia: 
Taidekasvattaja, ekspressiivinen taideterapeutti FM Raija Lundahl

Lisäksi muita vierailevia asiantuntijoita.

Hinta: 3000 €, sisältää opetuksen, ohjauksen ja koulutusmateriaalin (ei kirjallisuutta).

Hakuaika: 24.10.-16.12.2016, hakulomake : http://ers.fi/content/sanallistaminen-luovuusterapioissa-30op (tai postitse Eino Roiha Instituuttiin)

Vuoden 2014 ja 2015 koulutuksien opiskelijoiden palautetta:

Todella antoisa koulutus. Eniten olen oppinut itsestäni ja sitä kautta äärimmäisen paljon siitä, miten tehokasta luovuusterapia voi olla. Olen nauttinut myös todella paljon monitaiteisesta näkökulmasta koulutuksessa.”

”Kokonaisuudessaan tämä koulutus on auttanut minua henkilökohtaisessa elämässäni ihan valtavasti. Ei pelkästään siten, että saan työhöni tästä materiaalia, ideoita ja inspiraatiota, vaan myös henkinen jaksamiseni ja itsereflektioni on jälleen paremmassa jamassa koulutuksessa tehtyjen luovien harjoitteiden tuloksena.”

 

Lähijaksot:

Tammikuu 20.-22.1.2017 ”Matkaan!”
Johdanto: esittelyt, koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat.
Kirjallisuusterapian perusteita
Valokuvaterapian perusteita.

Helmikuu 17.-18.2.2017 ”Minun tarinani”
Musiikkiterapian perusteita
Omaelämäkerrallisuus ja päiväkirjatyöskentely

Maaliskuu 17.-18.3.2017 ”Omille siiville”
Ekspressiivinen taideterapian perusteita.
Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia

Huhtikuu 21.-22.4.2017 ”Mielen kivut ja mielekkyys”
Kirjallisuusterapia  mielenterveystyössä.
Aikuisten ryhmät ja kasvuryhmät.

Toukokuu 19.-20.5.2017 ”Elämästä taiteeksi ”
Sanat ja kielenkäyttö musiikkiterapiassa.
Ikäihmisten kirjallisuusterapia, suru ja kuolema

Kesäkuu 9.-11.6.2017” ”Yhdessä enemmän”
Unet ja unelmat kirjallisuusterapiassa.
Valokuva- ja kuvataideterapian jatkotyöskentelyäwriningScen
Kuvan, sanan ja tunteen vuoropuhelu taideterapiassa

Elokuu 18.-19.8.2017 ”Kaipauksen kaksi puolta”
Sukupuoli , vanhemmuus ja identiteetti kirjallisuusterapiassa
Taidelähtöiset menetelmät

Syyskuu 15.-16.9.2017 ”Tiedän tietäväni”
Kirjallisuusterapia työssä jaksamisen tukena ja johtamisen työkaluna.
Kriisi – ja traumatyöskentely

Lokakuu 13.-14.10.2017  ”Kohti uutta”
Tarinallistaminen taideterapioissa
Yhteisöllistä taidetyöskentelyä

Marraskuu 17.-19.11.2017  ”Lentoon!”
Koulutuksen päätös ja lopputöiden esittely.
Ohjelmallinen illanvietto.

Tallenna