Piritta Porthan: ”Henkilöhahmot elävät omaa elämäänsä, en mä siihen puutu” Autoetnografinen tutkimus Kierre-romaanikäsikirjoituksen kirjoittamisprosessista

Porthan tutkii, miten romaanikäsikirjoituksen henkilöhahmot ja sen fiktiivinen maailma ”elävät omaa elämäänsä”. Tutkimusaineistona on romaanin kirjoittamisen ohessa pidetty työpäiväkirja.

Porthan tutkii kuinka henkilöhahmojen itsenäiseltä tuntuvassa toimijuudessa yhdistyvät ainakin 1) intrapersonaalinen viestintä, 2) flow’n tapainen voimakas uppoutuminen mielikuvitusmaailmaan sekä 3) inspiraation aikana saadut äkilliset ideat.

Porthan tarkastelee, miten nämä kolme elementtiä esiintyvät romaanin kirjoittamisen yhteydessä. Lisäksi hän löysi uusia elementtejä, kuten 4) uskallus kirjoittaa mitä fiktiivinen maailma ehdottaa sekä 5) taito editoida ja arvioida omaa tekstiä.

Piritta Porthan: ”Henkilöhahmot elävät omaa elämäänsä, en mä siihen puutu” Autoetnografinen tutkimus Kierre-romaanikäsikirjoituksen kirjoittamisprosessista (2022)

1. JOHDANTO

2. TUTKIMUSKYSYMYKSET, AINEISTO JA MENETELMÄT
– ”on jotenkin outoa kirjoittaa tätä työpäiväkirjaa, kun tiedän tämän päätyvän tutkimusmateriaaliksi graduun”

2.1 Hypoteesi ja tutkimuskysymykset

2.2 Autoetnografia – omaa kokemusta tutkimassa

3. INTRAPERSONAALISEEN VIESTINTÄÄN KUULUVAT SISÄINEN PUHE JA KUVITELTU VUOROVAIKUTUS – ”Näen Kierteen maailman hieman elokuvan tapaan”

3.1 Sisäinen puhe ja kuviteltu vuorovaikutus

3.2 Kuvitellut hahmot tulevat esiin

4. VOIMAKAS FLOW’MAINEN UPPOUTUMINEN KÄSILLÄ OLEVAN FIKTIOTEKSTIN MIELIKUVITUSMAAILMAAN – ”Ajantaju katoaa täysin”

4.1 Flow´n valossa

4.2 Flow´n pimeä puoli

5. INSPIRAATION AIKANA SAADUT ÄKILLISET IDEAT – ”Vähän ennen nukahtamista mun mieleen pulpahti aloitustapa kirjalle”

5.1 Inspiraatiota ja surrealismia

5.2 Assosiaatio ja konspiraatio

6. EDITOINTIHATTU PÄÄHÄN – ”Luuta on valmiina”

6.1 Tietoisen kirjoittamisen taidot

6.2 Sananen representaatiosta ja feminismistä

7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Linkki pro graduun:
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81110#

Kirjoittamisen rituaali ja leikki (väitös 28.11)

Emilia Karjulan väitöstutkimus syventyy kirjoittamisen prosessiin rituaalin ja leikin käsitteiden näkökulmasta.

Tutkimus yhdistää kokeilevaa etnografiaa ja luovan kirjoittamisen tutkimusta. Se on folkloristitaustaisen kirjoittajan ja kirjoittamisen ohjaajan väitöskirja Jyväskylän yliopistolle.

Sommitellut muusat keskittyy luovan kirjoittamisen prosesseihin. Se tarkastelee kirjoittajaryhmän toimintaa rituaalin ja leikin käsitteiden avulla. Tutkimus pohjautuu kirjoittajaryhmässä toteutettuun kenttätyöhön ja tekijän kaunokirjalliseen työskentelyyn, jonka komea huipennus oli monitaiteinen Museion Tarot -hanke yhdessä kuvataiteilija Eero Merimaan kanssa.

Konkreettiset kirjoittamistilanteet ja niissä tapahtuvat liikahdukset ovat väitöskirjan polttopisteessä. Luova kirjoittaminen ja etnografinen tutkimus kohtaavat haastatteluista ja harjoituksista nousevan aineiston analyysissa. Työ pyrkii tuottamaan kirjoittamisen tutkimukselle uusia metodologisia suuntia.

Luova kirjoittaminen näyttäytyy monisäikeisenä tapahtumakulkuna. Siihen osallistuvat kirjoittajien ja heidän välisten yhteyksiensä lisäksi materiaaliset ympäristöt ja välineet, tilat ja esineet.

Tutkimus sisältää myös ohjeita kirjoittamisrituaalien toimittamiseen. Sommitellut muusat on kaikkineen antoisaa luettavaa kelle hyvänsä kirjoittamista oppivalle ja opettavalle.

Emilia Karjula on kirjoittaja, kirjoittamisen tutkija ja ohjaaja

Filosofian maisteri Emilia Karjulan kirjoittamisen väitöskirjan ”Sommitellut muusat. Rituaali ja leikki luovan kirjoittamisen prosesseissa ja kirjoittajaryhmän toimissa” tarkastustilaisuus pidetään 28. marraskuuta kello 12 alkaen. Vastaväittäjinä toimivat esitystaiteilija, taiteen tohtori Pilvi Porkola (Taideyliopisto) sekä vieraileva tutkija, FT Johanna Pentikäinen (Columbia University). Kustoksena toimii yliopistonlehtori, dosentti Risto Niemi-Pynttäri (Jyväskylän yliopisto).

Linkki väitöstilaisuuteen:

https://r.jyu.fi/dissertation-karjula-281120

Sommitellut muusat -teoksen julkaisija ntamo

https://www.ntamo.net/product/948/emilia-karjula-sommitellut-muusat-2020