Tiina Ali-Sisto: Kirjailija yrittäjänä

Tiina Ali-Sisto käsittelee kirjoittamisen tutkimuksen gradussaan kirjoittajaa yrittäjänä. Tutkielman kohteena on kirjailijoiden ja muiden ammattikirjoittajien tulonmuodostus ja elämäntyyliyrittäjyys Kysymyksenä on, miten kirjoittamisella toimeentulonsa hankkivien elämä muuttuu, jos he ryhtyvät yrittäjiksi. Hän selvittää löytyykö kirjoittamisen ammattilaisen ja elämäntyyliyrittäjän arjesta samankaltaisuuksia eli kuinka kirjailijuus ja yrittäjyys sopivat yhteen. Hän kysyy, onko yritystoiminta ammattikirjoittajalle käytännössä toimiva tapa organisoida tulonhankinta elämänkokonaisuuteen sopivalla tavalla. Suomalaisen kirjoittajan taloudellinen asema on huono, vain ani harvat pystyvät hankkimaan toimeentulonsa pelkästään kirjoittamalla. Kirjailijoiden toimeentulon ongelmat ovat hyvin tiedossa, mutta muutosta tilanteeseen ei ole kuitenkaan saatu. Ali-Sisto ottaa tarkastelun kohteeksi, kuinka yrittäjäksi ryhtyminen sopii kirjoittajan ja kirjailijan ratkaisuksi. Lopputulos on varsin positiivinen:

”Yrittäjänä hän voi suunnitella yrityksensä toimialat oman osaamisensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Hän voi painottaa ajankäyttöään tarpeen ja kysynnän mukaan eri toimintoihin oman yrityksensä puitteissa.” (75.)

Ali-Sisto on haastatellut tutkimuksessaan neljää suomalaista kirjailija-yrittäjää. Haastattelututkimuksen tulokset vahvistavat työn hypoteesia, jonka mukaan yrittäjyys on varteenotettava vaihtoehto niille, jotka pyrkivät hankkimaan elantonsa kirjoittamisesta. Merkittävä osa tutkielmaa muodostuu näiden kirjoittamisen ammattilaisen haastatteluista. Tutkielmassa selvisi, että kirjailijan ammattiin liittyy useita yrittäjämäisiä piirteitä, vaikka hän ei yrittäjänä toimisikaan. Kirjailija saatetaan tulkita yrittäjäksi, vaikkeivät yritystoiminnan ja yrittäjyyden tunnusmerkistö täyttyisikään. Hänen on sovitettava ammatillisuus, vapaa luova työ sekä usein myös kirjoittamisen mahdollistava muu työ yhteen, omaan elämänkokonaisuuteensa sopivalla tavalla. Näin on myös elämäntyyliyrittäjän kohdalla. Tiina Ali-Sisto: Kirjailija yrittäjänä (2014) http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201404101495

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *