Teachers of Creative Writing Training Course 6 – 8.7.21

We are very pleased to announce that the pedagogical dialogue on Teaching of Creative writing among European colleagues will continue.

The EACWP Teachers Training Course through Zoom will be held from 6th to the 8th of July (2021). EACWP teachers are Javier Sagarna (Spain /EACWP director), Agnieszka Studzinska (Poland) and Gale Burns (UK).

Enrollments will be open until July, 2nd (2021). Prize 200/250e

https://eacwp.org/premium-virtual-edition-july-2021/

Suomesta FlashFiktio -kisaan teksti Rami Bärmanilta

Eurooppalaisen FlashFiktio -kirjoituskilpailussa Suomea edustaa Rami Bärmanin teksti. Onnea Suomi-kisan voittajalle. Suomi oli taas kerran yksi aktiivisimmista maista, 103 tekstiä, vain Alankomaat ja Ranska lähetti enemmän tekstejä. Kiitos aktiivisille kirjottajille.

Yleisöäänestys on avoinna 30.6. 2021 asti, suomalaiset eivät voi äänestää Suomen edustajaa, vaan valitsevat jonkun muun hyvä tekstin. Voittaja julkistetaan 15.7. 2021. Tekstit löytyvät täältä.

Rami Bärman: TÄMÄN MAAILMAN ULKOPUOLELLE

Olin kinastellut vuosikaudet professori Kurkelan kanssa siitä, onko tämän maailman ulkopuolella jokin toinen todellisuus. Minun mielestäni on, hänen mielestään ei. Tarvittiin koe. Onnistuin suunnittelemaan platonisen antivirtuaalikypärän. Sen tarkoitus oli kumota kaikille tuttu aivojen luoma virtuaalitodellisuus ja paljastaa mahdollinen platoninen maailma. Kutsuin Kurkelan paikalle todistamaan historiallista ensimmäistä koetta.
Laitoin kypärän päähäni.

Pelkkä musta tyhjyys, kaikkialla. Ja kaiken tuon pimeyden yläpuolella silmä, jättiläisplaneetan kokoinen. Tutkiva, kylmä, halveksiva, pahansuopa, vihamielinen silmä. Se tuijotti minua. Tunsin sen lukevan ajatukseni. Kammottavaa!
Tempaisin kypärän päästäni.
“Olit oikeassa, ei siellä mitään ole”, sanoin. Kurkelan lähdettyä voitonriemuisena tuhosin keksintöni ja sen piirustukset.
Ihmisen ei ole hyvä tietää liikaa.

Rami Bärman: TO BEYOND THIS WORLD

I had argued with Professor Kurkela for years, is there some another reality beyond our universe. I think that there is an another reality and Kurkela thinks that there is not. There was a need for an experiment. I managed to design a platonic anti-virtual helm. It was intended to repeal that virtual reality, which is produced by brains and which is familiar to all of us, and to unveil the possible platonic world. I invite Kurkela to witness the historical first experiment.
I put the helmet on my head.

Plain black darkness, everywhere. And above all darkness: an eye. It was giant planet sized. Exploratory, cold, despised, malevolent, hostile eye. It stared at me. I felt that it was reading my thoughts. Horrible! I wrenched the helm out of my head.

“You were right, there is nothing there”, I said.

I destroyed my invention and all the blueprints after victorious looking Kurkela left.
It is not good for human to know too much. (engl. Tomi Sirviö)

Eva Sundgren: ADHD ja kirjoitusprojekti

Eva Sundgren tutkii kirjoittamisen gradussaan adhd-oireisen kirjoittajan lahjakkuutta ja haasteita. Monien kesken jääneiden romaanihankkeiden jälkeen Sundgren päätti kehittää tutkimuksen keinoin sopivia olosuhteita kokonaisen romaanin kirjoittamiseksi. Tavoitteena on saattaa valmiiksi laaja romaanin kirjoitusprojeksti, ja tutkia kirjoitustyössä ilmeneviä haasteita ja onnistumisia.

Tutkimuksessa ei tehdä yleistyksiä, eikä anneta ohjeita muille adhd-oireisille kirjoittajille. Kyseessä on yksi tapaus, jossa hyödynnetään luovuuden ja adhd:n suhteeseen liittyvää taustatutkimusta ja tarkastellaan työpäiväkirjan kirjattuja kirjoittamistilaiteita.

Sundgren kysyy, mitä hänen on tehtävä onnistuakseen pitkäjänteisen kirjoittamisen tehtävästä. Millainen kirjoittamisen tila tukee adhd-oireisen luovia kykyjä? Mikä auttaa pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä motivaatioon liittyvien haasteiden kanssa? Hän selvittää, miten hyödyntää voimavaroina pidettyjä adhd-piirteitä kuten energisyyttä, upoutumista ja luovaa ajattelua romaanin valmiiksi saamisessa.

Sundgren jakaa tukolmeen osaan 1) ongelmat 2) selviytymiskeinot 3) voimavarat.

Keskeiseksi kysymykseksi nousee tutkimuksessa se, miten ärsykkeiden häiritsemä kirjoittaja voi nykyisessä keskeytysten ja viriketulvan kulttuurissa saada kirjoittamisrauhan. Miten luoda kirjoittamiselle otollinen tila – habitaatti?

Eva Sundgren: VANHANA VALVONUT-romaani: adhd -ja kirjoitusprojekti (2021)

1 JOHDANTO
1.1.Tutkimustehtävä: romaanin kirjoittaminen ja prosessin havainnointi.

2 ADHD:N OIREET JA KIRJOITTAMINEN
2.1 Adhd-diagnoosista ja lääkinnästä
2.2 Adhd ja luovuus
2.3 Adhd haasteena ja voimavarana

3 AINEISTO JA MENETELMÄ
3.1 Autoetnografia
3.2 Työpäiväkirja
3.3 Sisällönanalyysi

4 ROMAANIKÄSIKIRJOITUKSEN KIRJOITTAMINEN
4.1 Romaanin kirjoittamisen haaste
4.2 Luovan habitaatin käsitteestä
4.3 Käsikirjoitukseni Vanhana valvonut

5 TULOKSET –TYÖPÄIVÄKIRJAN KERTOMAA
5.1 Kirjoittamisen ongelmat
5.2 Selviytymiskeinot
5.3 Voimavarat

6 PÄÄTÄNTÖ


FONEETTISEN KÄÄNTÄMISEN TYÖPAJA 22.5. klo 11- 12.

FUTURES FOR CREATIVE WRITING -etäkonferenssi.
FONEETTISEN KÄÄNTÄMISEN TYÖPAJA SUOMEKSI
22.5. klo 11- 12.Mukana on eurooppalaisilla kielillä järjestetyt workshopit, suomeksi Risto Niemi-Pynttärin & Juri Joensuun järjestämä foneettista kääntämistä käsittelevä paja, johon on mahdollista osallistua la 22.5. klo 11-12 (ohjelmassa paikallista aikaa 9.00 BST). Neljä ensimmäistä ilmoittautunutta pääsee mukaan ilmaiseksi, loput sen jälkeen alennetulla 5 punnan osallistumismaksulla. Ilmoittautumiset viimeistään torstaina joko juri.m.joensuu@jyu.fi tai [info@eacwp.org]

There’s still time to register for one of our Multilingual Workshops. In partnership with EACWP, we are delighted to bring you six multilingual workshops in Czech, Finnish, Spanish, Norwegian, German and French, featuring prestigious workshop leaders from Aleph-Écriture (France), University of Jyväskylä (Finland), Vienna Poetry School (Vienna), The University of Creative Communication (Prague), Norwegian Institute for Children Books and, Escuela de Escritores (Spain).

Please see the attached for more information and full workshop timings.

Booking in advance is essential. If you would like to sign up for a Multilingual Workshop, please click here. Places are limited and will be allocated on a first come first served basis.

If you have already signed up to a Multilingual Workshop, further details will be sent to you NEXT WEEK by EACWP. Please keep an eye on your emails.

Also featured at the conference will be ‘A Journey Around Our Rooms’ – presented in partnership with the University of Kent – an interactive, online space for writers to share the spaces in which they write.

Contributors are invited to describe the room in which they work — which may include the spaces of imagination, memory, and association it opens on to. All forms are welcome, and submission of an accompanying image is encouraged. These texts will be published on a University of Kent-hosted webpage, as the beginning of an ongoing collaborative project.

Amy Sackville, the project lead from the University of Kent, will be running a number of sessions across the conference weekend. Please refer to your delegate pack to see how you can get involved.

Please click here to visit the website and read the submissions so far.

Finally, as you may be aware, an Open Mic is a feature of the Friday evening events; this is your chance to share your work with the rest of the conference. It is first-come, first-served and there are limited spaces, so if interested please log into the Open Mic 15 mins prior to the start in order to register your interest (enter into the Chat). The Open Mic host will compile a list of readers from those who have entered their name. Please be aware a strict time limit will be in place on the night and we ask everyone to read for no more than 3 or 4 minutes each (for poets that might be 1 or 2 poems, for prose writers that might be a page or two of prose). We look forward to hearing from you on the night!

If you have any queries at all, please contact artsandhumanitiesevents@uea.

We look forward to welcoming you to the conference.

Katri Komi: Uskottava hevoshahmo romaanissa

Kuinka kirjoittaa hevosesta? Millainen on hevosen ruumis ja mieli, kuinka ratsastaja saa kosketuksen siihen? Katri Komin maisterintutkielma kuuluu uudenlaiseen eläinten esiin kirjottamiseen, sekä sen myötä eläinfilosofiaan ja posthumanistiseen tutkimukseen.

Komin tutkimuksessa tarkastellaan hevosta luonteena ja toimijana. Kirjallisuuden ihmiskuvauksesta ei välttämättä ole pitkä matka tämän kumppanuuseläimen kuvaukseen.

Katri Komi: Uskottava hevoshahmo romaanissa (2021)

1 SELKÄÄN NOUSU
1.1.Tutkimuksen yleiset lähtökohdat
1.2Tutkimuksen henkilökohtaiset lähtökohdat
1.3Tutkimuskysymys


2 VAPAATA KÄYNTIÄ
2.1Teoreettisia kysymyksiä
2.1.1 Posthumanismin vaikutuksesta eläinkäsityksiin
2.1.2 Ekokritiikistä ja representaatiosta
2.1.3 Zoonarratologiaa kohti
2.1.4 Muutakin kuin antropomorfismia ja -sentrismiä
2.1.5Tunteista
2.2 Zoografinen havainnointi
2.2.1 Havainnointia hermeneuttis–fenomenologisessa viitekehyksessä.
2.2.2 Havaintokohteeni
2.3 Työpäiväkirja


3 HARJOITUSRAVIA JA KENTTÄISTUNTAA
3.1 Aineisto
3.1.1. Hevonen monilajisessa romaanissa
3.2. Henkilöhahmoista hevoshahmoihin.3.2.1Subjekti, toimija, persoona.

 1. KIITOLAUKKAA HARJUMAASTOSSA
  4.1 Onnellinen hevonen
  4.2 Oman äänen kautta
  4.3Uskottavat hevoshahmot ja tunteet
  5 LOPPUKÄYNTI KOHTI TALLIA

Euroopan laajuinen Flash-fiktio kirjoituskilpailu 26.2. – 15.4.

Monikielinen, eurooppalainen flash-fiktio -kirjoituskilpailu (26.2. – 15.4.2021) aiheena on “ulkopuolella”, tekstin pituus on max 100 sanaa. Sama henkilö voi lähettää useampia tekstejä. Voittaja saa palkinnoksi 600€, ja toiseksi-eniten ääniä saanut palkitaan 400€ summalla. Kilpailuun osallistuu 13 kielialuetta ja koulua. Suomea edustaa Jyväskylän yliopisto.
Lisätietoa eurooppalaisen kirjoittajakoulujen yhdistyksen sivuilta:
https://eacwp.org/flash-fiction/finnish/

Osallistuminen ja sen muoto

 1. Kilpailuun osallistutaan maksimissaan 100 sanan flash-fiktio –tekstillä (otsikkoa ei lasketa).
 2. Aiheena on ”ulkopuolella”.
 3. Tekstin tulee olla otsikoitu.
 4. Tekstin alkuperäinen ja julkaisematon, eikä sitä ole aikaisemmin palkittu missään kansallisessa tai kansainvälisessä kilpailussa.
 5. Lähetetyn tekstin tulee olla EACWP lomakkeella kirjoitettu jollakin kilpailuun osallistuvalla kielellä.

Kierrokset

 1. Kilpailu koostuu kahdesta kierroksesta: aluksi kielikohtainen kierros ja lopuksi eurooppalainen kierros.
 2. Ensimmäisellä kierroksella alkuperäiset tekstit kirjoitetaan jollakin edellä mainituista kilpailuun osallistuvista eurooppalaisista kielistä.
 3. Kutakin kieltä edustava instituutio vastaanottaa, lukee sekä valitsee kieltä edustavan finalistin. Hollannin kielen kohdalla on kaksi osallistuvaa instituutiota, kumpikin valitsee oman finalistinsa.
 4. Kilpailussa on 13 finalistia toisella kierroksella (yksi instituutiota kohden).
 5. Toista, eurooppalaista kierrosta varten finalistien tekstit käännetään englanniksi.
 6. Toisella kierroksella kansainvälinen tuomaristo valitsee eurooppalaisen voittajan.

Kilpailun aikataulu

 1. Kilpailuun osallistumiskaavake avataan helmikuu 26 (2021) klo 13:00 (CET) ja suljetaan klo 13:00 (CET) huhtikuuta (2021). Sitä ennen tai jälkeen jätetyt tekstit hylätään.
 2. Ensimmäisen kierroksen tulokset julkaistaan EACWP verkkosivulla toukokuun 30. mennessä.
 3. Kilpailun raati laskee yleisöäänet, jotka ovat tulleet EACWP verkkosivulle toukokuun 30 (2021) klo 13:00 (CET) ja kesäkuun 30 (2021) klo 13:00 välisenä aikana.
 4. Eurooppalainen voittaja julistetaan kesäkuuta (2021).
 5. Eurooppa -finaalin voittaja saa palkinnoksi 600€ käteistä.
 6. ja toiseksi-eniten ääniä saanut palkitaan 400€ summalla.

Mirjami Enckell: Mielialat ja kirjoittaminen

Kuvassa ei ole tutkimuksen tekijä

Miten mielialojen vaihtelu vaikuttaa kirjoittamiseen? Miten motivaatio sekä blokit ja flow-tila vaikuttavat mielialoihin?

Mirjami Encekellin päiväkirjatutkimuksessa lähestyttiin mielialahäiriöitä kokemuksellisesti, kirjoittajan kannalta. Hän tutki aihetta, minkä selvittämiseksi tarvitaan tekijän tietoa: mikä on mielialanvaihteluiden suhde kirjoittamisen prosessiin. Hän tarkastelee olennaisia seikkoja, kuten ekspressiivistä itseilmaisua, flow-kokemusta ja kirjoittamisen blokkia.

Kulttuurinen hulluustutkimus on vahva tutkimusalue Jyväskylän yliopistossa, ja se näkyy Enckellin tutkimuksessa. Hän tarkastelee omia syksyn 2020 muistikirjojaan sekä vapaakirjoitettuja tekstejä. Muistikirjoihin kertyy aineistoa runoihin, tunnelmia ja mielialoja. Tästä erillään on kirjoitusprosessiin ja mielialoihin liittyvät huomiot, ne on kirjattu ns. mielityökirjaan.

Kirjoittamisen esteitä syntyy silloin, kun vaikeat ajatukset ja itsesyytökset kiertävät kehää. Vaikka yksiselitteisiä syitä paremmille kirjoituspäiville, eikä tiettyjä edellytyksiä flow-tilalle ei tutkimusessa löytynytkään siinä otettiin kuitenkin askel suuntaan, jota kannattaa tutkia enemmän

Mirjami Enckell: Runoni ovat päiväkirjani ja salaisuuteni, jotka kerron jokaisellevastaantulijalle. Mielialat ja runojen syntyprosessi

1 JOHDANTO
2 LUOVA HULLUUS – KULTTUURINEN KONSTRUKTIO
2.1 Antipsykiatria
2.2 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
2.3 Hulluus ja luovuus

3 AIEMPI TUTKIMUS JA METODIT
3.1. Aiempi tutkimus
3.2. Metologia

4 TUTKIMUSAINEISTO – päiväkirjojen tutkimisesta
4.1 Tunteiden muistiin kirjaaminen

5 MIELIALAT, ILMAISU JA KIRJOITTAMISEN SUJUMINEN
5.1 Ekspressio ja kirjoittamisen vaikutus mielialaan
5.2 Fow ja luomisen vaivattomuus
5.3 Kirjoittamisen esteet
5.3.1 Kirjoittajan mieliala esteenä
5.3.2 Perfektionismi
PÄÄTÄNTÖ

Teachers Training Course: II Virtual Edition January, 26th, 27th and 28th (2021)

This EACWP Premium Virtual Edition for Creative Writing Teachers will comprise three different workshops (26 – 28.1 from 17.00 to 19.00 (CET). As in the regular format of our Teachers Training Course, over these sessions, our EACWP teachers will share their different methodologies, approaches and experiences in the teaching of creative writing by offering a so called “auteur workshop” by performing and explaining their own ars pedagogica and didactics from both a theoretical and practical approach. In this occasion, we’ll count on the participation of a female panel as in the past edition we had a fully male team.

All the working sessions will be focused on pedagogical training and guidelines to empower the participants to develop their own teaching interests and new possibilities.

This training is for:

 • Beginner teachers keen to learn about the pedagogy of teaching creative writing and the different international approaches
 • Intermediate teachers wanting to broaden their grasp of pedagogical concepts in an international and culturally diverse environment
 • More expert teachers interested in sharing their experiences and approaches and enriching their own perspectives from international discussions and comparisons
 • Students of creative writing willing to deepen into their knowledge and skills within the contents of the different working proposals in an international context

Tutors

Contents and schedule

Dates

All the sessions will be celebrated in January, 2021 from 17.00 to 19.00 (CET).

 • Tuesday, 26th: Creating a workshop from the text analysis method / Mariana Docampo (Casa de Letras / Argentina)
 • Wedenesday 27th: Creative tools to enable connections between home and the virtual classroom / Renée Combal-Weiss (France)
 • Thursday 28th: Metaphoraging / Jenifer Smith (NAWE / UK)

Course Fee

 • 200€ (EACWP members)
 • 250€ (other participants)

More information

Please contact Lorena Briedis: info@eacwp.org

Milla Mäenpää: Novellin henkilöhahmojen luomisprosessi

Henkilöhahmon kehittely on pakosta kaksinaista: toisaalta kyse on kirjoituksesta ja toisaalta hahmo rinnastuu todellisiin ihmisiin. Henkilö on tekstiä joka herättää mielikuvan ihmisestä, molempien puolten huomiointia tarvitaan kirjoittamisen tutkimuksessa. Luovassa prosessissa kirjoittaja ei voi välttää näitä kumpaakaan. Milla Mäenpää keskittyi tutkimaan, millaista mielikuvien kehittelyä henkilöhahmojen luominen on.

Kirjoittamisen maisterintutkielmassa Mäenpään aiheena oli novellin henkilöhahmojen luomisprosessi sekä rajoitukset, joita novelli tähän asettaa. Hän soveltaa Baruch Hochmanin (1985) henkilöhahmoteoria, jossa kahdeksan eri muuttujan avulla tarkastellaan henkilöhahmoja. Muuttujat ovat tyyliteltyys, koherenssi, eheys, kirjaimellisuus, monitahoisuus, läpinäkyvyys, dynaamisuus ja sulkeutuneisuus.

Milla Mäenpää kirjoitti tutkielmaa varten kolme novellia ja tarkastelee niiden kirjoitusprosessia työskentelypäiväkirjan perusteella. Siinä hän pohtii novellien kirjoittamisen aikana syntyneitä kysymyksiä ja ajatuksia ja tehtyjä valintoja.

Novellit ”Kyltymätön”, ”Narskuttaja” ja ”Seuralainen” novellien kirjoittamista tarkastellaan työpäiväkirjan kautta, ja hahmot myös analysoidaan Hochmanin malliin tukeutuen. Henkilöistä puhutaan osin samalla tavalla psykologisesti kuin elävistäkin ihmisistä, ja malli toimii hyvin.

Milla Mäenpää: Novellin henkilöhahmojen luomisprosessi

1 Johdanto
1.1 Tutkimuksen tarkoitus.
1 1.2 Tutkimusmenetelmä, teoriatausta ja aineisto.
2 2 Henkilöhahmo kertomakirjallisuudessa
2.1 Näkökulmia henkilöhahmoon
2.2 Hochmanin kahdeksan kategorian malli

3 Novellin teoriaa
3.1 Novellin määritelmä ja fantastisen novellin elementit
3.1.1 Novellin suhde romaaniin
3.2 Novellin historiaa
3.3 Novellin alalajit ja muita lyhyen fiktion lajeja

4 Kirjoittamisen luova prosessi
4.1 Kirjoitusprosessista yleisesti
4.2 Novellin kirjoittamisesta
4.2.1 Kirjoittajan suhde novelliin

5 Henkilöhahmon luomisen prosessi novellissa
5.1 Novellin kirjoitusprosessi
5.2 Henkilöhahmojeni tarkastelu Hochmanin teorian pohjalta
5.2.1 Tyyliteltyys
5.2.2 Koherenssi
5.2.3 Eheys
5.2.4 Kirjaimellisuus
5.2.5 Monitahoisuus
5.2.6 Läpinäkyvyys
5.2.7 Dynaamisuus
5.2.8 Sulkeutuneisuus

6 Päätäntö
Lähteet
Tutkimusaineistot

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73060