Panu Hämeenahon katsaus konferenssiin

Kirjoittamisen ohjaajaja Panu Hämeenaho: “Kirjoittamisen ja hyvinvoinnin suhdetta lähestyttiin monesta eri suunnasta konferenssin puheenvuoroissa. Useaan kertaan esille nousi ns. ”playful approach”, leikki sekä metodina että tavoitteena kirjoittamisessa – ja ihmisen hyvinvoinnissa. Terapeuttisen kirjoittamisen ulottuvuuksista puhunut kirjailija-psykologi Juhani Ihanus (Helsingin Yliopisto) mainitsi leikin mahdollisena tilana (potential space), esimerkiksi liikkumisena edes takaisin fantasian ja todellisuuden välillä. Tällä alueella voimme arvioida vaihtoehtojamme, haasteitamme, pelkojamme ja toiveitamme. Leikillinen, etsivä kirjoittaminen voi opetusmetodina innostaa opiskelijoita, toimia identiteettileikin työkaluna, samalla tavalla kuin autobiografinen kirjoittaminen voi sisältää tärkeitä terapeuttisia ulottuvuuksia. Ja kai samalla voi oppiakin käsillä olevasta asiasta? Kirjoittajan matkassa-blogissa (Avoimen JYUn kirjoittajakoulutuksen blogi)  Panu kirjoittaa kaksiosaisen jutun Creative Writing konferenssista. Ensiksi hän käsittelee Julmaa leikkiä eli luovaa kirjoittamista, sitten Kallen kiipeilypuuta eli lukemista.